Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

 

 

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

(školní rok 2017/2018)

 

NÁZEV KROUŽKU

DEN

HODINA

ZAHÁJENÍ

PŘIHLÁŠKU ODEVZDAT DO

PŘEDBĚŽNÁ CENA

Flétna

čtvrtek

dle dohody s učitelem

5.10. 2017

25.9. 2017

dle dohody

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Keramická dílna

(sudý týden)

pondělí

16,00 – 17,00

2.10. 2017

25.9. 2017

dle přihlášených

Pracovně výtvarný kroužek

čtvrtek

13,30 – 14,30

5.10. 2017

25.9. 2017

dle přihlášených

Anglický jazyk pro

1. ročník

Pondělí

Pátek (od 26.3.)

11,20 – 12,05

2.10. 2017

25.9. 2017

dle přihlášených

Modelářský kroužek

pondělí

13,00 – 14,00

2.10. 2017

25.9. 2017

dle přihlášených

Grafický kroužek

středa

13,00

4.10. 2017

25.9. 2017

dle přihlášených

 

 

Hra na flétnu 

Vedoucí kroužku: MgA. Kamil Husar

Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů. Při výuce se seznámíte se základy hudební nauky a procvičíte si rytmické dovednosti. Žáci se při prvních hodinách učí zvládnout několik základních tónů, aby si brzy zahráli první písničku. Kroužek je i pro děti, které navštěvovaly flétničku v mateřské škole. Společně se naučíme několik lidových písniček, ale i hezkých písniček z pohádek.

Keramická dílna

Vedoucí kroužku: Eva Voženílková

Děti se seznamují s keramickou hlínou, získají nové znalosti a dovednosti. Během roku zvládnou základní techniky zpracování keramické hlíny: vymačkávání z hroudy, modelování z válečků i náročnější tvorbu – modelování z hliněných plátů. V mateřské škole je umístěna keramická pec, která dětské práce zakončí.

Kroužek anglického jazyka (1. ročník)

Vedoucí kroužku: Mgr. Jitka Machová

Kroužek angličtiny je určen pro děti 1. ročníku jako příprava pro jazykovou výuku ve 2.ročníku. Seznamování dětí s angličtinou probíhá formou her a soutěží, přitom je kladen velký důraz na rozvíjení slovní zásoby a mluvené slovo. S novými slovíčky se děti seznamují prostřednictvím obrázků a kartiček, které si průběžně vybarvují a vystřihují. Důležité je, aby si správně zapamatovaly výslovnost hlásek, slov i celých vět. K tomuto účelu používáme nahrávky rodilých mluvčích. Děti si postupně zvykají na správnou výslovnost a učí se anglickému jazyku rozumět. Protože mají rády hry, hádanky, doplňovačky a písničky, paní učitelka se snaží v tomto duchu vést celou výuku.

Anglický jazyk s rodilým mluvčím

Vedoucí kroužku: James White (dočasně pozastaveno)

Tento kroužek bude navazovat na povinnou školní výuku, ve které se žáci seznámí se základními tématy v učebnicích pro jednotlivé ročníky. Ta potom budou rozvíjet v konverzaci s rodilým mluvčím. Cílem je, aby se žáci zdokonalili ve svém mluveném projevu, procvičili slovní zásobu, ztratili ostych z mluvené angličtiny a prohloubili si své znalosti pro další vzdělávání. 

Kroužek vaření

Vedoucí kroužku: Pavlína Zolmanová a Magda Jechová

Základem našeho kroužku vaření je správné stolování, ke kterému patří výzdoba stolu a skládání různých tvarů z ubrousků. Žáci se zde naučí správně pracovat s těstem, které si sami vyrobí. Vyzkouší si pečení v různých pečících formách, např. velikonoční beránky a o vánočních svátcích zvládnou i perníkovou chaloupku, kterou si dle svých představ ozdobí. Vyrábíme také mnoho druhů salátů a jednohubek. O naší práci jsme vydali kuchařku plnou receptů, které si děti samy vyzkoušely.

Dočasně pozastaveno.

Grafický kroužek

Vedoucí kroužku: Radim Cvrček

Počítačový kroužek je určen žákům všech ročníků. Děti zde získají dovednosti s prací na počítači – textový editor, internet a e-mail, stahování a ukládání dat, základní uživatelské programy, naučí se efektivně využívat informace z internetu. Poznají, že internet nabízí i zábavnější věci než jsou hry. Zvládnou třídit informace a díky tomu čelit nebezpečným nástrahám virtuálního světa.

Žáci se také naučí pracovat se základními grafickými a video editory.

Výtvarná dílna (výtvarná výchova)

Vedoucí kroužku: Jana Pomezná Proboštová

  • Ruční tkaní a mnoho způsobů jeho využití v tvorbě bytových i oděvních doplňků – děti tkají na kartonu a zhotoví si maličkou tapiserii.
  • Batika – vázaná, skládaná a šitá batika, barvení plátěných ubrousků, triček a povídání o barvení bylinkami.
  • Malba na hedvábí – práce s konturou i výplňovou barvou, zhotovení přáníčka s hedvábným obrázkem, zdobení větších formátů a další způsoby práce s hedvábím.
  • Vánoční floristika a zvykosloví – téma je spojeno s tradičními hračkami z přírodnin, ozdobami na vánoční stromek, vánočním svícnem, povídání o staročeských hračkách a zvycích.
  • Barvířství a plstění - barvení rostlinami, plstění „zamokra“ i jehlou. 
  • Velikonoční floristika a zvykosloví – povídání o velikonočních tradicích a výroba velikonoční aranžmá a tradiční polaz
  • Práce s papírem