Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

 

 

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

(školní rok 2017/2018)

 

NÁZEV KROUŽKU

DEN

HODINA

ZAHÁJENÍ

PŘIHLÁŠKU ODEVZDAT DO

PŘEDBĚŽNÁ CENA

Flétna

čtvrtek

dle dohody s učitelem

5.10. 2017

25.9. 2017

dle dohody

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Keramická dílna

(sudý týden)

pondělí

16,00 – 17,00

2.10. 2017

25.9. 2017

dle přihlášených

Pracovně výtvarný kroužek

čtvrtek

13,30 – 14,30

5.10. 2017

25.9. 2017

dle přihlášených

Anglický jazyk pro

1. ročník

Pondělí

Pátek (od 26.3.)

11,20 – 12,05

2.10. 2017

25.9. 2017

dle přihlášených

Modelářský kroužek

pondělí

13,00 – 14,00

2.10. 2017

25.9. 2017

dle přihlášených

Grafický kroužek

středa

13,00

4.10. 2017

25.9. 2017

dle přihlášených

 

 

Hra na flétnu 

Vedoucí kroužku: MgA. Kamil Husar

Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů. Při výuce se seznámíte se základy hudební nauky a procvičíte si rytmické dovednosti. Žáci se při prvních hodinách učí zvládnout několik základních tónů, aby si brzy zahráli první písničku. Kroužek je i pro děti, které navštěvovaly flétničku v mateřské škole. Společně se naučíme několik lidových písniček, ale i hezkých písniček z pohádek.

Keramická dílna

Vedoucí kroužku: Eva Voženílková

Děti se seznamují s keramickou hlínou, získají nové znalosti a dovednosti. Během roku zvládnou základní techniky zpracování keramické hlíny: vymačkávání z hroudy, modelování z válečků i náročnější tvorbu – modelování z hliněných plátů. V mateřské škole je umístěna keramická pec, která dětské práce zakončí.

Kroužek anglického jazyka (1. ročník)

Vedoucí kroužku: Mgr. Jitka Machová

Kroužek angličtiny je určen pro děti 1. ročníku jako příprava pro jazykovou výuku ve 2.ročníku. Seznamování dětí s angličtinou probíhá formou her a soutěží, přitom je kladen velký důraz na rozvíjení slovní zásoby a mluvené slovo. S novými slovíčky se děti seznamují prostřednictvím obrázků a kartiček, které si průběžně vybarvují a vystřihují. Důležité je, aby si správně zapamatovaly výslovnost hlásek, slov i celých vět. K tomuto účelu používáme nahrávky rodilých mluvčích. Děti si postupně zvykají na správnou výslovnost a učí se anglickému jazyku rozumět. Protože mají rády hry, hádanky, doplňovačky a písničky, paní učitelka se snaží v tomto duchu vést celou výuku.

Anglický jazyk s rodilým mluvčím

Vedoucí kroužku: James White (dočasně pozastaveno)

Tento kroužek bude navazovat na povinnou školní výuku, ve které se žáci seznámí se základními tématy v učebnicích pro jednotlivé ročníky. Ta potom budou rozvíjet v konverzaci s rodilým mluvčím. Cílem je, aby se žáci zdokonalili ve svém mluveném projevu, procvičili slovní zásobu, ztratili ostych z mluvené angličtiny a prohloubili si své znalosti pro další vzdělávání. 

Kroužek vaření

Vedoucí kroužku: Pavlína Zolmanová a Magda Jechová

Základem našeho kroužku vaření je správné stolování, ke kterému patří výzdoba stolu a skládání různých tvarů z ubrousků. Žáci se zde naučí správně pracovat s těstem, které si sami vyrobí. Vyzkouší si pečení v různých pečících formách, např. velikonoční beránky a o vánočních svátcích zvládnou i perníkovou chaloupku, kterou si dle svých představ ozdobí. Vyrábíme také mnoho druhů salátů a jednohubek. O naší práci jsme vydali kuchařku plnou receptů, které si děti samy vyzkoušely.

Dočasně pozastaveno.

Grafický kroužek

Vedoucí kroužku: Radim Cvrček

Počítačový kroužek je určen žákům všech ročníků. Děti zde získají dovednosti s prací na počítači – textový editor, internet a e-mail, stahování a ukládání dat, základní uživatelské programy, naučí se efektivně využívat informace z internetu. Poznají, že internet nabízí i zábavnější věci než jsou hry. Zvládnou třídit informace a díky tomu čelit nebezpečným nástrahám virtuálního světa.

Žáci se také naučí pracovat se základními grafickými a video editory.

Výtvarná dílna (výtvarná výchova)

Vedoucí kroužku: Jana Pomezná Proboštová

  • Ruční tkaní a mnoho způsobů jeho využití v tvorbě bytových i oděvních doplňků – děti tkají na kartonu a zhotoví si maličkou tapiserii.
  • Batika – vázaná, skládaná a šitá batika, barvení plátěných ubrousků, triček a povídání o barvení bylinkami.
  • Malba na hedvábí – práce s konturou i výplňovou barvou, zhotovení přáníčka s hedvábným obrázkem, zdobení větších formátů a další způsoby práce s hedvábím.
  • Vánoční floristika a zvykosloví – téma je spojeno s tradičními hračkami z přírodnin, ozdobami na vánoční stromek, vánočním svícnem, povídání o staročeských hračkách a zvycích.
  • Barvířství a plstění - barvení rostlinami, plstění „zamokra“ i jehlou. 
  • Velikonoční floristika a zvykosloví – povídání o velikonočních tradicích a výroba velikonoční aranžmá a tradiční polaz
  • Práce s papírem

Seznam žáků 2017-2018

SEZNAM ZÁJMOVÝCH KOUŽKŮ

(2017/2018)

 

NÁZEV ZÁJMOVÉHO KROUŽKU

CENA V KČ

Keramická dílna

110,--

Pracovně výtvarný

148,--

Modelářský

156,--

Grafický

226,--

Anglický jazyk pro 1. ročník

650,--

 89,-- (PS)

 

KERAMICKÁ DÍLNA

ČAS: 16,00 – 17,00

DEN: pondělí – sudý týden

TERMÍNY:

(13 hodin)

(náhrada možná: 28.5.)

2., 16. a 30. října                       5. února

13. a 27. listopadu                     5. a 19. března

11. prosince                             16. dubna

8. a 22. ledna                           14. května

Seznam přihlášených žáků

Klára Tomášová

Viktor Štěpán

Tereza Vojáčková

Denisa Neumanová

Eliška Danihelková

Jakub Hulaj

Štěpán Buzek

Barbora Tomášová

Jindřich Thon

Michaela Juričková

Aneta Drápalová

 

 

ANGLICKÝ JAZYK PRO 1. ROČNÍK

ČAS: 11,25 – 12,05

DEN: pondělí

TERMÍNY:

(26 hodin)

náhrada možná: 11.,18.. a 25.5.

2.,9.,16.,23. a 30. října                  5.,12. a 26. února     

10.,13.,20. a 27. listopadu             5.,12., a 19. března

4. a 11. prosince                            6.,13.,20. a 27. dubna                    

8.,15.,22. a 29. ledna                     4. května

Seznam přihlášených žáků

Lukáš Fišer

Klára Tomášová

Aneta Drápalová

Barbora Koutníková

 

 

 

PRACOVNĚ VÝTVARNÝ

ČAS: 13,30 – 14,30

DEN: čtvrtek – sudý týden

TERMÍNY:

(13 hodin)

Náhrada možná: 3.,17.5.

5. a 19. října                               8. února                             

2.,16. a 30. listopadu                  8. a 22. března

14. prosince                                5. ,19. dubna                                  

11. a 25. ledna                            

Seznam přihlášených žáků

Tereza Galová

Barbora Tlučhořová

František Jozíf

Lucie Šiklová

Viktorie Pithartová

Natálie Kalenská

Jonáš Buzek

Břetislav Jaroš

Ondřej Štěpán

Adéla Jelínková

Tomáš Vojáček

Barbora Galová

 

 

 

ČAS: 13,30 – 14,30

DEN: čtvrtek – lichý týden

TERMÍNY:

(13 hodin)

náhrada možná: 21.12. a 31.5.

12. října                                    15. února

9. a 23. listopadu                        1. a 15. března

7. prosince                                12. a 26. dubna

4. a 18. ledna                             10. a 24. května

Seznam přihlášených žáků

Karolína Jarošová

Denisa Neumanová

Štěpán Buzek

Barbora Tomášová

Barbora Jelínková

Michaela Juričková

Klára Šafaříková

Eliška Danihelková

Tereza Vojáčková

Klára Tomášová

Viktor Štěpán

Jiří Tlučhoř

Amálie Poul

 

 

 

 

MODELÁŘSKÝ

ČAS: 13,15 – 14,15

DEN: pondělí

TERMÍNY:

(13 hodin)

náhrada možná: 21. a 28.5.

2., 16. a 30. října                       5. února

13. a 27. listopadu                     5. a 19. března

11. prosince                             16. dubna

8. a 22. ledna                           14. května

Seznam přihlášených žáků

Kryštof Stárek

Oldřich Šmída

Vít Tomáš

Jiří Tlučhoř

Dominik Burda

Stanislav Tomáš

Tobiáš Hladík

Ondřej Štěpán

Jonáš Buzek

 

GRAFICKÝ

ČAS: 13,00 – 14,00

DEN: středa

TERMÍNY:

(13 hodin)

náhrada možná: 28.3., 25.4., 9.5. a 23.5.

4. a 18. října                          14. a 28. února

1.,15. a 29. listopadu             14. března

13. prosince                           11. dubna

3.,17. a 31. ledna

Seznam přihlášených žáků

Tereza Vojáčková

Dominik Burda

Ondřej Štěpán

Tomáš Vojáček

Jonáš Buzek

Jakub Černý

Josef Vojáček

 

 

 

ČAS: 14,00 – 15,00

DEN: středa

TERMÍNY:

(13 hodin)

náhrada možná: 28.3., 25.4., 9.5. a 23.5.

4. a 18. října                          14. a 28. února

1.,15. a 29. listopadu             14. března

13. prosince                           11. dubna

3.,17. a 31. ledna

Seznam přihlášených žáků

Klára Šafaříková

Tomáš Koutník

Adam Kratochvíl

Karolína Jarošová

Jindřich Thon

Tobiáš Hladík

Viktor Štěpán

Jakub Hulaj