Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ > Informace o testování

Informace o testováníDatum konání:
3.1.2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

z médií víte, že se od ledna 2022 mění některá opatření ve školách. Níže máte stručný přehled, červeně nejdůležitější změny.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá účinnosti dne 3. ledna 2022: 

S účinností od 3. 1. 2022 se mění 

  • pravidla pro testování žáků:  
  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,  
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí, 
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci  

V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.). 

 pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných dětí a žáků na přítomnost nemoci covid-19 

  • pozitivně testování se budou nahlašovat přímo do elektronického systému prostřednictvím aplikace Covid Forms Application, 
  • cílem je automatizace procesu vystavování žádanek a zrychlení komunikace mezi školou a KHS a mezi KHS a zákonnými zástupci nebo zletilými žáky, 
  • KHS poté automatizovaně vystaví žádanky na konfirmační PCR test, 

 pravidla pro trasování kontaktů ve školách 

  • zákonný zástupce nebo zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinně nahlásí pozitivní výsledek PCR testu škole,  
  • škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (dle instrukcí KHS) opět do aplikace Covid Forms Application 

 

Informace pro rodiče - přehledný leták