Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ > PROVOZ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

PROVOZ ŠKOLY OD 12. 4. 2021Datum konání:
12.4.2021

Škola je povinna na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) zajistit u žáků a pracovníků školy realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to samoodběrem 


Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly onemocnění COVID-19, od nařízení izolace neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

Příchod žáků do školy od 7:00 do 7:20, abychom vše stihli do začátku vyučování. 

  • U vstupu do školy si všichni desinfikují ruce.  
  • Žáci odcházejí do šatny, kde si odloží věci a přezují se.  
  • Testování bude probíhat takto: 

Testování žáků může být přítomen zákonný zástupce nebo jiná jím pověřená osoba, všichni tito žáci se budou testovat v tělocvičně. 

Žáci 1. a 2. ročníku odcházejí všichni ze šatny do tělocvičny, zde proběhne testování pod dohledem pracovníka školy. Po negativním výsledku testu odcházejí do třídy. 

Žáci 3. – 5. ročníku be z doprovodu odcházejí ze šatny přímo do své třídy, kde proběhne testování pod dohledem pracovníka školy 

V případě pozitivního výsledku v pondělí se žák nemůže účastnit výuky, odchází domů se zákonným zástupcem. Žák může odejít domů sám pouze v případě předchozího písemného souhlasu zákonného zástupce.  

V případě pozitivního výsledku ve čtvrtek odcházejí domů všichni žáci z jeho třídy a nastává distanční výuka. Doma zůstává tato skupina až do oznámení PCR testu. V případě negativního výsledku nastupují do prezenční výuky, v případě pozitivního výsledku zůstávají v karanténě a řídí se pokyny hygienické stanice. 

Pokud žák v pondělí nebo čtvrtek chybí, podrobí se testu v den nástupu do školy. 

Po dobu omezení – dodržování homogenních skupin: 

  • upraven rozvrh hodin a čas vydávání obědů 
  • školní družina je poskytována pouze odpoledne pro žáky 1. a 2. ročníku do 16:30. 

Další podrobné informace o provozu škol a testování žáků najdete přehledně na webu: https://testovani.edu.cz/

testování

video - jak testovat

informační web pro rodiče