Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. ročníku 2019/2020

Zápis do 1. ročníku 2019/2020Datum konání:
11.4.2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na zápis do 1. ročníku 2019/2020, který se koná ve čtvrtek 11.4.2019 od 16 do 18 hodin.

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná pro děti narozené od 31.8.2013.

Lze zapsat i děti, které se narodili v období od 1.9.2013 do 31.12.2013. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1.1.2014 do 30.6.2014.V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis se týká i dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky.

O odklad o jeden školní rok musí požádat zákonný zástupce dítěte v období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitel(ka) školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

K zápisu se opětovně dostaví zákonný zástupce se svým dítětem, kterému byl při minulém zápisu povolen odklad povinné školní docházky.

U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče přinesou vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky s výše uvedenými dvěma přílohami.

Při zápisu obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých dětí. Seznam bude vytvořen na základě vyhodnocení souboru kriterií stanovených ředitelkou  školy pro přijímání žáků ZŠ Lhota pod Libčany a zveřejněn na nástěnce u vchodových dveřích do hlavní budovy školy i na webvých stránkách školy www.zslhotapodlibcany.cz ve čtvrtek 18.dubna 2019.

Pozor! Děti, které mají z roku 2018 odklad školní docházky na naší škole, budou do naší školy přijaty také na základě uvedených kriterií.