Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


 

Předběžná informace k otevření základní školy

Datum konání: 5. 5. 2020

 

 

Připravujeme se  školu v termínu 25. května otevřít.

Škola se bude otevírat pro žáky v 7:20, ranní družina nebude poskytována.

Počítáme s provozem školní jídelny a odpoledního zajištění provozu pro žáky 1. a 2. ročníku do 16 hodin.

Abychom včas připravili chod školy, potřebujeme vědět, kteří žáci nastoupí a kteří ne.

Prosíme o vyplnění přiloženého dotazníku do pátku 8. 5.: Dotazník k docházce do školy

 

Informace o přítomnosti žáků patřící do rizikové skupiny: Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

Osoby s rizikovými faktory:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. b) při protinádorové léčbě,
  3. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Všechny podrobnosti k průběhu docházky dětí dáme na vědomí, jakmile zpracujeme výsledky dotazníku.

Všem rodičům i prarodičům velmi děkujeme za dosavadní spolupráci při vzdělávání našich dětí,

těšíme se, až se budeme zase moci všichni sejít.

 ochrana_zdravi_zs.pdf


Publikováno 4. 5. 2020 21:45

Naše ON-LINE výuka

Datum konání: 16. 4. 2020

Už měsíc se navzájem vídáme pouze přes monitory našich počítačů a tabletů. Děkujeme všem šikovným žákům ze čtvrtých a pátých tříd, kteří nyní prokazují v praxi, co se naučili v hodinách informatiky a také všem rodičům, kteří pomáhají našim nejmenším se spojením. Jsme rádi, že se můžeme s vámi vidět, že můžeme takto pokračovat ve výuce a projít si tak učivo "bez ztráty kytičky".  Hodně toho zůstává na vás, rodičích, děkujeme za spolupráci a podporu. Doufáme, že se budeme moci brzo vidět osobně, moc se na to těšíme. Školu v přírodě tento školní rok už, bohužel, nestihneme, ale je přesunuta na začátek října. I na podzim si ji dozajista užijeme.

IMG_20200416_153838.jpg91935167_1597888353692972_2177049189253382144_o.jpg

Další fotky:


Publikováno 17. 4. 2020 0:09

Přerušení platby za stravování

Datum konání: 1. 4. 2020

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádného opatření prosíme o přerušení plateb stravného. Po dobu uzavření základní školy se stravné nebude vybírat. Platby se vyúčtují až po otevření základní školy. 

I nadále sledujte bližší informace na webových stránkách školy.

Děkujeme za pochopení. 


Publikováno 8. 4. 2020 10:51

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Datum konání: 10. 3. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ, které nařídilo Ministerstvo zdravotnictví, bude základní škola ve Lhotě pod Libčany od středy 11. března 2020 pro žáky uzavřena.

Všem dětem budou odhlášeny obědy.

Žáci se budou po dobu uzavření školy vzdělávat doma podle zadání a pokynů svých vyučujících. Učivo a pokyny pro žáky tříd najdete zde v aktualitách.

Karanténa a ošetřovné - Informace pro rodiče: 

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let (dle nové právní úpravy po dobu trvání mimořádných opatření se týká dětí mladších 13 let) z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.

Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

K původnímu dokladu o ošetřovné  je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli originál tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu se vyplní dny, ve kterých zaměstnanec  pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.
Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění, interaktivní formulář https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

Žáci se budou po dobu uzavření školy vzdělávat doma podle zadání a pokynů svých vyučujících. Učivo a pokyny pro žáky tříd najdete zde v aktualitách.

Více zde: mimořádné opatření.pdf


Publikováno 10. 3. 2020 16:14

Plavecké závody

Datum konání: 13. 12. 2019

V podzimním období od 17. 9. do 10. 12. se všichni žáci naší školy zúčastnili plaveckého výcviku v plavecké škole Zéva v Hradci Králové. V rámci výcviku se pod vedením učitelů plavání věnovali rozvíjení svých plaveckých dovedností v různých plaveckých disciplínách, každý podle svých schopností. Pro zpestření výuky si jednu hodinu užili v aquacentru na tobogánu a ve výřivkách. Na konci kurzu své plavecké dovednosti využili při závodech, kde nejúspěšnější byli za své výkony odměněni diplomy. Všichni žáci si odnesli plavecké vysvědčení s hodnotami svých výsledků a už se těší, že příští rok budou své výkony dále zdokonalovat, protože: Ať je léto nebo zima, ve vodě je vždycky prima!

Fotogalerie ZŠ


Publikováno 9. 3. 2020 23:12

Vánoční Hrádek

Datum konání: 5. 12. 2019

Ve čtvrtek 5. 12. jsme s dětmi navštívili zámek Hrádek u Nechanic. Celý zámek byl naladěn do vánoční atmosféry. Při prohlídce jsme se seznámili s vánočními zvyky, tradicemi a historickou vánoční výzdobou. Zjistili jsme, které ozdoby se dávaly na stromeček jako první, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a mnoho dalších zajímavých věcí, týkajících se těchto nejkrásnějších svátků v roce. Na závěr nám zámecké kuchařky uvařily čaj a horkou čokoládu v zámecké kuchyni. V předvánočním čase to byl pro nás všechny krásně a zajímavě strávený den. 

 Vánoce na Hrádku

Fotogalerie ZŠ


Publikováno 3. 12. 2019 14:31

Čtenářský slib

Datum konání: 30. 1. 2020

Dnešní den byl pro prvňáky velmi důležitý, dostávali poprvé vysvědčení. Za půl roku ve škole zvládli první kroky ve čtení, psaní a počítání, prohloubili si své znalosti o světě kolem nás. Na své výsledky mohou být pyšní.

Na ně a jejich spolužáky druháky čekalo překvapení. Paní učitelka je vzala do místní knihovny. Paní knihovnice měla pro děti připravené občerstvení, soutěžilo se v pozornosti - četly se úryvky z knížky O pejskovi a kočičce a děti pak řešily úkoly. Měly také za úkol najít v knihovně poschovávané lístečky, ze kterých složily nápis NEOBYČEJNÝ SLABIKÁŘ. A to bylo překvapení pro prvňáky, kteří dostali slabikář ke čtení ve škole jako pokračování Živé abecedy. Druháci dostali zapůjčenou knížku KRYSÁCI, kterou budou společně ve škole číst. Na závěr všichni žáci složili SLIB ČTENÁŘE a stvrdili ho svým podpisem na listině. A protože odteď jim všem začíná čtenářské období, dostal každý jalo dárek knížku Úsměvné starosti vrabce Kašpara. A nyní poroste ve  třídě strom čtenářů. Těšíme se na každý jeho nový list, který bude znamenat další přečtenou knihu.

 Fotogalerie ZŠ


Publikováno 31. 1. 2020 10:30

Jak se dělá knížka

Datum konání: 23. 1. 2020 - 24. 1. 2020

Do školy přijela paní spisovatelka Jitka Vítová. Přijela našim žákům ukázat, jaké fáze má vznik nové knížky. Předvedla svoji profesi spisovatelky, kde je důležitá představivost a fantazie, ale také správnost faktů. Proto musí často nastudovat i mnoho materiálu, aby v příběhu vše fungovalo, jako ve skutečnosti a malý čtenář se nejen pobavil, ale i mnohému naučil. Důležitou roli v knize pro děti hraje také ilustrátor. Zde paní spisovatelka ukázala dětem, na co si musí dát pozor, aby obrázek byl vytisknut v pořádku. Představila i práci grafika a ukázala dětem, jak vypadá vytištěná kniha ještě předtím, než se plachta papíru rozřeže na stránky. Zblízka si děti prohlédly, jak se lepí předsádka a barevné desky knihy. Paní spisovatelka měla pro děti připravené úkoly a samozřejmě proběhlo autorské čtení ukázek z knížek. Děti samy také četly některé úryvky a společně si o nich povídaly. Bylo to příjemně strávené dopoledne.

Fotogalerie ZŠ


Publikováno 27. 1. 2020 23:23

Masopust

Datum konání: 25. 2. 2020

Tradice masopustu se konala ve vsi poprvé, přípravy byly pečlivé, debaty, jakou masku přichystat, kam půjdeme, co budeme zpívat.... Vše dopadlo výborně, skvělá akce, ani déšť nás neodradil. Už se těšíme na příští rok.

A zde je masopust očima samotných aktérů:

Můj největší zážitek byla kobyla, moc hodná – moc mě to bavilo. Byl moc krásný masopust a připadalo mi, jako kdybychom měli opravdického koně. Míša

Byla jsem převlečená za králíka. Dostali jsme povolení, abychom mohli chodit po vesnici. Tetě se rozlepily boty. Dostali jsme odměny. S Barčou jsme si udělaly vlastní zprávy. Terka V.

Masopust byl báječný. Bolí mě nohy. Byli jsme na pěti zastávkách. Byla jsem za myš. Moc jsem si to užila.  Klára Š.

Pršelo. Bolely mě nohy. Zpívali jsme. Šli jsme na 5 zastávek. Jsem unavená. Byla zima. Bára T.

Pět zastávek. Zpívali jsme. Hodně pršelo. Při třetí zastávce se k nám přidali školkáčci. Nezmokl jsem, protože jsem byl v kobyle. Tom V.

Ze začátku jsme šli k obecnímu úřadu a pak k Rakytníku. A pak k Moravcovi. A pak do Družstva. Masopust je velký průvod lidí v kostýmu. A ještě jsme šli do babince. Jířa

CO JSME DĚLALI O MASOPUSTU: Zpívali jsme písničky. ... A bavilo mně to. Jedla jsem mrkev. S Terkou jsme udělaly svoje zprávy. Byli jsme na pěti zastávkách a všem jsme popřáli. Viděla jsem svého psa. Bára J.

Měli jsme 5 zastávek. Hodně pršelo. Při třetí zastávce se k nám připojili školkáčci. Tetě se rozlepily boty. V pytli jsem nezmokl. Tobiáš H.

Masopustní průvod začínal od obecního úřadu a končil v agrodružstvu. Bylo tam hodně masek – vodník, liška, cikán. Hodně jsme zpívali. Líbila se mi kobyla. Štěpán B.

Zpívali jsme hezké písničky. Byla velká zima. Byl hezký průvod. Bolely mě nohy. Eliška D.

Masopustní průvod mě hodně bavil. Měli jsme i pohoštění. Dokonce jsem i já Viky říkal to, co budeme dělat. Padaly mi kalhoty. Viky Š.

Masopust mě bavil. Byli jsme v obecním úřadu, dali jsme si tam koláčky. Byla mi zima, ale paní učitelka Jana mě zahřála. Byla jsem liška.  Áďa D.

Při masopustním průvodu jsme zpívali písničky. Bolely mě nohy z toho, jak jsme pořád chodili. Měli jsme 5 zastávek. Začínali jsme obecním úřadem-1. Zastávka, 2. zastávka – babinec u pošty, tetě se rozlepily boty, 3. zastávka – Rakytník u Cvrčků, 4. zastávka – Koloniál u Moravců a poslední zastávka agrodružstvo. Tom K.

Šli jsme k obecnímu úřadu. Bylo to fajn, dostali jsme dobroty. Užil jsem si to moc. Prošli jsme se a nejvíc se mně líbila ta kobyla. Xxx

Fotogalerie ZŠ


Publikováno 9. 3. 2020 22:23

Indiánský den

Datum konání: 13. 11. 2019

Indiánský den, 13. listopadu 2019

Naši prvňáci právě probírají písmeno I. To je ideální příležitost uspořádat INDIÁNSKÝ DEN!

Ve školní družině si děti předem vyrobily čelenky, ráno je několik odvážlivců doplňuje o slavnostní (nebo válečné?) pomalování obličeje a můžeme začít! Aha, čekáme na Indiána. Konečně! Do školy přijíždí Michal. Opravdový Indián to není, ale trochu jako Indián vypadá. Je i v této zimě bos a Indiány má na triku. Přivezl plné auto různých bubnů a spoustu dalších netradičních hudebních nástrojů. Kluci ze čtvrté třídy mu pomáhají všechno vynosit do tělocvičny. Ale to není všechno, poslední z auta vyskakuje Michalův vlčák, kterému říká INDIÁN. Takže je tu vlastně správně. Hned se žene prozkoumat školu, ale Michal ho usměrní a Indián si klidně lehá na vyhrazené místo. 

A můžeme začít, do tělocvičny jdou nejdřív děti z první, druhé a třetí třídy. Michal jim představí všechny hudební nástroje, vypráví odkud jsou a zahraje na ně. Při pohádce o černém mraku vyzkouší, zda dávají děti celou dobu pozor a dává jim záludné úkoly. Děti se při nich učí vnímat, co znamenají slova, která jim říkáme, učí se naslouchat, nemyslet jen na sebe a spolupracovat. To je potřeba zejména při bubnování, správně pracovat rukama, držet tempo, vnímat všechny kolem sebe, prostě být skvěle sehraný tým.  Stejné aktivity čekaly i na čtvrťáky a páťáky.

Pak přišlo společné hraní, v tělocvičně se sešla celá škola, děti, paní učitelky a asistentky, paní vychovatelka a dokonce i naše školnice, teta Jitka. Každý měl buben, každý mohl hrát. Bylo to úžasné, všichni jsme drželi společný rytmus. Došlo i na tanec. Pravda, kolem ohně u totemu by to bylo lepší, určitě bychom se víc odvázali, ale třeba budeme mít ještě příležitost.

Čtvrtá a pátá třída pak ještě s Michalem debatovala o historii a současnosti indiánů a mohli si o nich prohlédnout knihy, které jim Michal přinesl. 

Byl to krásný den a my jsme o mnoho zážitků bohatší.

Foto: Fotogalerie ZŠ


Publikováno 17. 11. 2019 23:26