Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Jídelna


Vedoucí školní jídelny: 

Alena Nováková

Provozní řád škoní jídelny

Stravování pro základní školu je zajišťováno ve školní jídelně, která je umístěna v budově mateřské školy a jídlo je dováženo školnicí do budovy ZŠ, kde je rozdělováno ve výdejně a konzumováno v jídelně ZŠ. Dbáme na správnou životosprávu, žákům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů pro školní stravování, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Stravování a zajišťování pitného režimu

Výdej obědů:

  • 11:30 – 12:10 hodin v Mateřské škole
  • 11:30 – 13:30 hodin v Základní škole
  • 11,15 - 11,30 - pro nemocné v ZŠ
  • 11:00 – 11:30 hodin cizí strávníci do jídlonosičů (dočasně pozastaveno)                            

Pitný režim:

  • žáci ZŠ si nosí vlastní pití z domova a další dostávají ve školní jídelně během oběda
  • ve ŠD si žáci mohou naplnit do umělohmotné láhve přinesené z domova čaj ze školní kuchyně
  • žáci mají možnost se napít kdykoliv, většinou i během vyučování

Úhrada stravného