Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Jídelna


Vedoucí školní jídelny:

Ivana Nosková, tel. 778 050 102

Kuchařka: Šárka Nováková

Školní jídelna a výdejna zabezpečuje stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení a umožňuje stravování vlastních zaměstnanců.

Každý žák má právo odebrat oběd, dítě z mateřské školy oběd i jídlo doplňkové (přesnídávka, svačina), pokud je přítomen ve škole nebo školském zařízení.

Provozní doba školní jídelny a výdejny:                                                      5:45 – 14:15

Doba výdeje pro žáky a zaměstnance v základní škole:                            11:30 – 13:30

Doba výdeje pro děti a zaměstnance v mateřské škole:                              

                                                                                  přesnídávka:               8:45 – 9:00

                                                                                  oběd:                         11:45 – 12:15

                                                                                  svačina:                     14:30 – 14:45

 

Způsob přihlašování a odhlašování

Přihlašování a odhlašování stravy lze provádět den předem a to nejpozději do 14 hodin na telefonním čísle ŠJ: 778 050 102. V mateřské škole lze využít i docházkový sešit v šatně dětí.

V době nemoci a nepřítomnosti strávníka (ZŠ i MŠ) nemá nárok na oběd, výjimkou je první den nepřítomnosti a zákonný zástupce nemohl oběd odhlásit. Jídlo si v tento den může odebrat do vlastního jídlonosiče. Ostatní dny musí být odhlášeny - pokud nebudou odhlášeny, hradí žák, dítě za odebranou stravu skutečné náklady na výrobu jednoho oběda. Tato částka se bude automaticky odečítat z konta, které má žák, dítě na stravovacím účtu. 

Obědy do jídlonosičů se vydávají v základní škole v době od 11:15 do 11:30 a v mateřské škole od 10:45 do 11:15.

Na každý školní rok je strávník /zákonný zástupce žáků a dětí/ povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen k odběru stravy po daný školní rok.

Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen do ŠJ doručit písemné prohlášení o ukončení stravování.

Ke stažení: Přihláška ke stravování.docx