Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna

Jídelna


Vedoucí školní jídelny:

Ivana Nosková, tel. 778 050 102

Kuchařka: Šárka Nováková

Školní jídelna a výdejna zabezpečuje stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení a umožňuje stravování vlastních zaměstnanců.

Každý žák má právo odebrat oběd, dítě z mateřské školy oběd i jídlo doplňkové (přesnídávka, svačina), pokud je přítomen ve škole nebo školském zařízení.

Provozní doba školní jídelny a výdejny:                                                      5:45 – 14:15

Doba výdeje pro žáky a zaměstnance v základní škole:                               11:30 – 13:30

Doba výdeje pro děti a zaměstnance v mateřské škole:                              

                                                                                  přesnídávka:               8:45 – 9:00

                                                                                  oběd:                          11:45 – 12:15

                                                                                  svačina:                       14:30 – 14:45

 

Způsob přihlašování a odhlašování

Přihlašování a odhlašování stravy lze provádět den předem a to nejpozději do 14 hodin na telefonním čísle ŠJ: 778 050 102. V mateřské škole lze využít i docházkový sešit v šatně dětí.

V době nemoci a nepřítomnosti strávníka (ZŠ i MŠ) nemá nárok na oběd, výjimkou je první den nepřítomnosti a zákonný zástupce nemohl oběd odhlásit. Jídlo si v tento den může odebrat do vlastního jídlonosiče. Ostatní dny musí být odhlášeny - pokud nebudou odhlášeny, hradí žák, dítě za odebranou stravu skutečné náklady na výrobu jednoho oběda. Tato částka se bude automaticky odečítat z konta, které má žák, dítě na stravovacím účtu. 

Obědy do jídlonosičů se vydávají v základní škole v době od 11:15 do 11:30 a v mateřské škole od 10:45 do 11:15.

Na každý školní rok je strávník /zákonný zástupce žáků a dětí/ povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen ke každodennímu odběru stravy po daný školní rok.

Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen do ŠJ doručit písemné prohlášení o ukončení stravování.

Ke stažení: Přihláška ke stravování.docx