Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Zájmové kroužky na 1. stupni ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany 2015 - 2016

Zájmové kroužky na 1. stupni ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany 2015 - 2016logo-hkk.pngProjektem chceme podpořit zájmovou práci dětí na ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany s ročníky
pouze 1. stupně.

Cílem projektu je podpora zájmových činností dětí ve věku 6-12 let při ZŠ a MŠ Lhota pod
Libčany v rámci volnočasových aktivit. Dětem chceme nabídnout vhodnou alternativu, jak
efektivně trávit volný čas.

Výstupem projektu bude zdokonalení mluveného projevu dětí v anglickém jazyce, procvičení slovní zásoby, ztráta, ostych z mluvené angličtiny a prohloubení znalostí; rozvoj motoriky, manuální zručnosti a znalosti práce s materiálem; motivace k týmové spolupráci (během soutěží i při běžné činnosti v jednotlivých kroužcích); ukázka práce dětí během jednotlivých soutěží včetně ocenění nejlepších.

Projektový tým

NÁZEV KROUŽKU

JMÉNO A PŘÍJMENÍ LEKTORA

Keramika

Eva Voženílková

Pracovně výtvarný

Ing. Jana Pomezná, Proboštová

Modelářský

Mgr. Václav Kohout

AJ pro 1. ročník

Mgr. Romana Hendrychová

Modelářský kroužek

Obsah výuky:

Rozvoj motoriky, manuální zručnosti a znalosti práce s materiálem; motivace k týmové spolupráci.

Pracovně výtvarný kroužek

Obsah výuky:

Rozvoj motoriky, manuální zručnosti a znalosti práce s materiálem; motivace k týmové spolupráci. 

Kroužek anglického jazyka pro 1. ročník

Obsah výuky:

Položit základy pro znalost cizího jazyka, ve výuce se zaměřit na zvládnutí jednoduché konverzace do hodin, zařazovat aktuální poznatky o dané zemi, hry, skládanky apod. Zdokonalit mluvený projev žáků v anglickém jazyce, procvičit slovní zásobu, postupně ztrácet ostych z mluvené angličtiny.

Jednoduchá konverzace -  žáci hovoří jenom v AJ, ptají se, odpovídají na otázky, tvoří jednoduché rozhovory, rozšiřují si slovní zásobu, schopnost mluvit a reagovat v různých situacích, snaha domluvit se v běžných životních situacích. 

Keramický kroužek

Obsah výuky:

Rozvoj motoriky, manuální zručnosti a znalosti práce s materiálem; motivace k týmové spolupráci. 

Žáci se seznamují s keramickou hlínou, získávají nové znalosti a dovednosti. Během roku zvládnou základní techniky zpracování keramické hlíny: vymačkávání z hroudy, modelování z válečků i náročnější tvorbu – modelování z hliněných plátů. V keramické peci se práce zakončí.