Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

(školní rok 2022/2023) 

 

Kroužek anglického jazyka 

Vedoucí kroužku: Kateřina Houžvičková

Kroužek angličtiny je určen pro děti 1. ročníku jako příprava pro jazykovou výuku ve 2.ročníku. Seznamování dětí s angličtinou probíhá formou her a soutěží, přitom je kladen velký důraz na rozvíjení slovní zásoby a mluvené slovo. S novými slovíčky se děti seznamují prostřednictvím obrázků a kartiček, které si průběžně vybarvují a vystřihují. Důležité je, aby si správně zapamatovaly výslovnost hlásek, slov i celých vět. K tomuto účelu používáme nahrávky rodilých mluvčích. Děti si postupně zvykají na správnou výslovnost a učí se anglickému jazyku rozumět. Protože mají rády hry, hádanky, doplňovačky a písničky, paní učitelka se snaží v tomto duchu vést celou výuku.

Anglický jazyk 

Vedoucí kroužku: Kateřina Houžvičková

Tento kroužek bude navazovat na povinnou školní výuku, ve které se žáci seznámí se základními tématy v učebnicích pro jednotlivé ročníky. Ta potom budou rozvíjet v konverzaci s rodilým mluvčím. Cílem je, aby se žáci zdokonalili ve svém mluveném projevu, procvičili slovní zásobu, ztratili ostych z mluvené angličtiny a prohloubili si své znalosti pro další vzdělávání. 

Kroužek vaření

Vedoucí kroužku: Jitka Kantoríková

Základem našeho kroužku vaření je správné stolování, ke kterému patří výzdoba stolu a skládání různých tvarů z ubrousků. Žáci se zde naučí správně pracovat s těstem, které si sami vyrobí. Vyzkouší si pečení v různých pečících formách, např. velikonoční beránky a o vánočních svátcích zvládnou i perníkovou chaloupku, kterou si dle svých představ ozdobí. Vyrábíme také mnoho druhů salátů a jednohubek. O naší práci jsme vydali kuchařku plnou receptů, které si děti samy vyzkoušely.

Kroužek jógy

Vedoucí kroužku: Mgr. Monika Tobiášková

Cílem kroužku je hravou formou posílit a protáhnout svaly, zdokonalit rovnováhu, soustředění se, motoriku žáků a vnímání vlastního těla.