Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

(školní rok 2019/2020) 

Keramická dílna

Vedoucí kroužku: Eva Voženílková

Děti se seznamují s keramickou hlínou, získají nové znalosti a dovednosti. Během roku zvládnou základní techniky zpracování keramické hlíny: vymačkávání z hroudy, modelování z válečků i náročnější tvorbu – modelování z hliněných plátů. V mateřské škole je umístěna keramická pec, která dětské práce zakončí.

Kroužek anglického jazyka 

Vedoucí kroužku: 

Kroužek angličtiny je určen pro děti 1. ročníku jako příprava pro jazykovou výuku ve 2.ročníku. Seznamování dětí s angličtinou probíhá formou her a soutěží, přitom je kladen velký důraz na rozvíjení slovní zásoby a mluvené slovo. S novými slovíčky se děti seznamují prostřednictvím obrázků a kartiček, které si průběžně vybarvují a vystřihují. Důležité je, aby si správně zapamatovaly výslovnost hlásek, slov i celých vět. K tomuto účelu používáme nahrávky rodilých mluvčích. Děti si postupně zvykají na správnou výslovnost a učí se anglickému jazyku rozumět. Protože mají rády hry, hádanky, doplňovačky a písničky, paní učitelka se snaží v tomto duchu vést celou výuku.

Anglický jazyk 

Vedoucí kroužku:

Tento kroužek bude navazovat na povinnou školní výuku, ve které se žáci seznámí se základními tématy v učebnicích pro jednotlivé ročníky. Ta potom budou rozvíjet v konverzaci s rodilým mluvčím. Cílem je, aby se žáci zdokonalili ve svém mluveném projevu, procvičili slovní zásobu, ztratili ostych z mluvené angličtiny a prohloubili si své znalosti pro další vzdělávání. 

Kroužek vaření

Vedoucí kroužku: 

Základem našeho kroužku vaření je správné stolování, ke kterému patří výzdoba stolu a skládání různých tvarů z ubrousků. Žáci se zde naučí správně pracovat s těstem, které si sami vyrobí. Vyzkouší si pečení v různých pečících formách, např. velikonoční beránky a o vánočních svátcích zvládnou i perníkovou chaloupku, kterou si dle svých představ ozdobí. Vyrábíme také mnoho druhů salátů a jednohubek. O naší práci jsme vydali kuchařku plnou receptů, které si děti samy vyzkoušely.

Pracovně výtvarný kroužek

Vedoucí kroužku: Jana Pomezná Proboštová

  • Ruční tkaní a mnoho způsobů jeho využití v tvorbě bytových i oděvních doplňků – děti tkají na kartonu a zhotoví si maličkou tapiserii.
  • Batika – vázaná, skládaná a šitá batika, barvení plátěných ubrousků, triček a povídání o barvení bylinkami.
  • Malba na hedvábí – práce s konturou i výplňovou barvou, zhotovení přáníčka s hedvábným obrázkem, zdobení větších formátů a další způsoby práce s hedvábím.
  • Vánoční floristika a zvykosloví – téma je spojeno s tradičními hračkami z přírodnin, ozdobami na vánoční stromek, vánočním svícnem, povídání o staročeských hračkách a zvycích.
  • Barvířství a plstění - barvení rostlinami, plstění „zamokra“ i jehlou. 
  • Velikonoční floristika a zvykosloví – povídání o velikonočních tradicích a výroba velikonoční aranžmá a tradiční polaz
  • Práce s papírem

Sportovní hrátky

Vedoucí kroužku: Tereza Dvořáková

Zobcové flétny a zpěv

Vedoucí kroužku: Tereza Dvořáková