Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Úhrada stravného

Úhrada stravného

Platba za stravné v mateřské škole a základní škole bude placena z účtu zákonného zástupce dítěte na účet školy, nikoliv v hotovosti.

Každý zákonný zástupce dítěte dostane lísteček s číslem variabilního symbolu, který bude vložen v kartě s částkou k zaplacení stravného. Lísteček z karty nevyndávejte. Kartu s měsíční částkou obdrží každý zákonný zástupce dítěte k 15. dni v měsíci. Tuto částku je nutné zaplatit do 25. dne v měsíci na účet školy, aby bylo možné zkontrolovat, zda platba proběhla nebo ne. Kartu s lístečkem variabilního symbolu odevzdejte učitelce v MŠ a žáci v ZŠ odevzdají kartu školnici v ZŠ. Dítě, které nebude mít při kontrole účtu školy zaplacenou částku, nemůže dostat oběd.

V době nemoci (nepřítomnosti) dítěte si musí jeho zákonný zástupce kartu k zaplacení stravného včas vyzvednout.

Cena jednoho oběda činí:

Mateřská škola

přesnídávka

oběd

svačina

3 – 6 let

nad 6 let

3 – 6 let

nad 6 let

3 – 6 let

nad 6 let

7,00 Kč

8,00 Kč

18,00 Kč

22,00 Kč

7,00 Kč

8,00 Kč

 

Základní škola

oběd

7 – 10 let

nad 10 let

22,-- Kč

26,-- Kč

Nemoc (nepřítomnost) žáka:

První den nemoci (nepřítomnosti) má dítě nárok si oběd odebrat za sníženou cenu (dle tabulky). Pokud nebude mít druhý den v době nemoci (nepřítomnosti) jídlo odhlášené, cena oběda činí:

strávníci 3 – 6 let

58,-- Kč

strávníci nad 6 let

58,-- Kč

strávníci do 10 let

58,-- Kč

strávníci nad 10 let

56,-- Kč

Náklady na jeden neodhlášený oběd celkem:

 

děti

dospělí

režijní náklady

8,72 Kč

8,72 Kč

mzdové náklady

23,25 Kč

23,25 Kč

potraviny

25,39 Kč

23,64 Kč

zisk

0,64 Kč

0,39 Kč

celkem

58,-- Kč

56,-- Kč