Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality MŠ > GDPR testování dětí

GDPR testování dětíDatum konání:
12.4.2021

Informace pro rodiče, děti a žáky školy ZŠ a MŠ, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové o zpracování osobních údajů při povinném testování dětí na COVID-19

Základní škola a Mateřská škola, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové při plnění povinnosti zajišťovat testování dětí na přítomnost nákazy COVID-19 zpracovává osobní údaje na základě právní povinnosti, která je škole nařízena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

1. Kontaktní údaje správce:

Základní škola a Mateřská škola, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

Telefon: 778 050 101, 778 050 103

e-mail: ms.blahova@lhotapl.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Petra Stránská

Telefon: 608 647 377

e-mail: poverenec@pcstransky.cz, DS qbv5k2m.

3. Právní základ a účely zpracování:

Škola zpracovává osobní údaje dětí při testování:

a) pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1c Nařízení),

4. Kategorie osobních údajů:

Základní identifikační údaje (jméno, příjmení, třída), datum provedení testu, výsledek testu, popřípadě důvod výjimky z testování. (čl. 6 odst. 1c Nařízení).

5. Příjemci osobních údajů:

V případě pozitivního testu je výsledek žákem či zákonných zástupcem nahlášen poskytovateli zdravotních služeb, který nařídí provedení testu metodou RT-PCR, popřípadě KHS. Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu nejpozději v den provedení/obdržení výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u dítěte, žáka nebo studenta a u pedagogického pracovníka nebo osoby podílející se na testování do aplikace CovidFormsApp (přihlašovací údaje obdrží škola od MŠMT).

Škola zašle KHS seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s jiným dítětem, žákem nebo studentem, který měl pozitivní výsledek preventivního testu (v případě PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným v jedné třídě nebo skupině 2 dny po provedení testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku).

6. Doba uchování:

Seznamy testovaných škola uchovává do konce školního roku 2020/2021, resp. Do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování. Poté je odstraní/skartuje.