Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Zápis do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/24: 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 202324.pdf

 

 Zápis do 1. ročníku 2023/24 v Základní škole a Mateřské škole, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

Obec Lhota pod Libčany vyhlašuje zápis do 1. ročníku v Základní škole ve Lhotě pod Libčany:

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy Lhota pod Libčany

se koná ve čtvrtek 13. dubna 2023

od 15 do 17 hodin.

 Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky.

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy (bez odkladu školní docházky):
žádost o přijetí (vyplněna elektronicky, případně ve škole v den zápisu)
 občanský průkaz zákonného zástupce
 rodný list dítěte

Dokumenty potřebné k žádosti o odklad školní docházky:
 žádost o přijetí – zvolte volbu, že žádáte o odklad školní docházky
 občanský průkaz zákonného zástupce
 rodný list dítěte
 doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
Pokud máte obě doporučení, vezměte je s sebou v den zápisu

K vyplnění žádosti o přijetí můžete použít tento odkaz:  Elektronická přihláška k zápisu 

Přihlášku do školní družiny a školní jídelny si můžete stáhnout a vyplnit zde: 

Zápisový lístek do školní družiny_2023-4

Přihláška ke stravování

Desatero pro rodiče

Vyplněním elektronické žádosti obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých dětí. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy www.zslhotapodlibcany.cz  do 21. dubna 2023. 

Budeme se velmi těšit na setkání s Vámi a děkujeme, že jste si vybrali naši školu.

Kolektiv pracovníků školy