Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Zápis do 1. ročníku

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Vyhlášení zápisu pro ukrajinské děti

Žádost o přijetí dítěte česko-ukrajinsky

Žádost o odklad česko-ukrajinsky

 

 

ZDE:

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022-23.pdf

 

 Zápis do 1. ročníku 2022/23 v Základní škole a Mateřské škole, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

Obec Lhota pod Libčany vyhlašuje zápis do 1. ročníku v Základní škole ve Lhotě pod Libčany:

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy Lhota pod Libčany

se koná v úterý 19. dubna 2022

od 15 do 17 hodin.

Žádost o přijetí můžete vyplnit elektronicky od 4. do 19. dubna 2022, podepisovat ji budete osobně ve škole v den zápisu 19. 4. 2022. V žádosti je možné také zaškrtnout políčko o odklad školní docházky. 

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2016. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky.

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy (bez odkladu školní docházky):
žádost o přijetí (vyplněna elektronicky, případně ve škole v den zápisu)
 občanský průkaz zákonného zástupce
 rodný list dítěte

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy s odkladem školní docházky:
 žádost o přijetí – zvolte volbu, že žádáte o odklad školní docházky
 občanský průkaz zákonného zástupce
 rodný list dítěte
 doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
Pokud máte obě doporučení, vezměte s sebou v den zápisu.

Elektronické podání přihlášky

Zápisový lístek do školní družiny_2022-23

Přihláška ke stravování.pdf

Desatero pro rodiče

Vyplněním elektronické žádosti obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých dětí. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy www.zslhotapodlibcany.cz v pátek 22. dubna 2022. 

Budeme se velmi těšit na setkání s Vámi a děkujeme, že jste si vybrali naši školu.

Kolektiv pracovníků školy