Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Zápis do 1. ročníku

Výsledky zápisu: Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024-25.pdf

 Zápis do 1. ročníku 2024/25

v Základní škole a Mateřské škole, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

Obec Lhota pod Libčany vyhlašuje zápis do 1. ročníku v Základní škole ve Lhotě pod Libčany:

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy Lhota pod Libčany

se koná v úterý 16. dubna 2024

od 15 do 17 hodin.

 Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky.

Dokumenty potřebné pro přijetí do 1. třídy (bez odkladu školní docházky):
žádost o přijetí (vyplněna elektronicky, případně ve škole v den zápisu)
 občanský průkaz zákonného zástupce
 rodný list dítěte

Dokumenty potřebné k žádosti o odklad školní docházky:
 žádost o přijetí – zvolte volbu, že žádáte o odklad školní docházky
 občanský průkaz zákonného zástupce
 rodný list dítěte
 doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
Pokud máte obě doporučení, vezměte je s sebou v den zápisu

K vyplnění žádosti o přijetí můžete použít tento odkaz: přihláška k zápisu

nebo QR kód:     qr zápis.png                                                                                                                                           

Přihlášku do školní družiny a školní jídelny si můžete stáhnout a vyplnit zde: 

Zápisový lístek do školní družiny_2024-5

Přihláška ke stravování

Desatero pro rodiče

Vyplněním elektronické žádosti obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých dětí. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy www.zslhotapodlibcany.cz  do 24. dubna 2024. 

Budeme se velmi těšit na setkání s Vámi a děkujeme, že jste si vybrali naši školu.

Kolektiv pracovníků školy