Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Zápis do MŠ

                                Zápis do Mateřské školy 

Milí rodiče,

přinášíme vám bližší informace k zápisu do mateřské školy na školní rok 2020/2021. Z důvodu vyhlášení mimořádného opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19 stále nevíme, jak bude zápis v měsíci květnu probíhat. 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Mateřská škola se naplňuje do počtu 50 dětí. 


Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců
ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle
konkrétní situace osobním podáním ve škole. 
2. období pro přijetí žádostí k předškolnímu vzdělávání od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Doložení dokumentů k zápisu:

  1. rodný list dítěte - doložit kopii 
  2. trvalý pobyt v obci - ředitel ověří na obecním úřadu 
  3. doložení řádného očkovaní dítěte

           V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
           1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
           2. doloží kopii očkovacího průkazu.
"Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě
bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne
z právních předpisů, je k této informaci přiložen.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře."

 

O výsledcích zápisu budete informováni po skončení zápisu, tedy až po 16. květnu, na našich internetových stránkách. 

 

 

Dokumenty k zápisu ke stažení:

 Čestné prohlášení k očkování.docx

 žádost.docx

Kritéria k přijetí:

Zápis 2020-2021.docx

 

 

                                                                                        Písnička.jpg