Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Obecní úřad Lhota pod Libčany

vyhlašuje

 

 Zápis do Mateřské školy Lhota pod Libčany

 

Zápis do Mateřské školy Lhota pod Libčany pro školní rok 2019/2020 se uskuteční

dne 6. května 2019 od 14 do 16 hodin v budově mateřské školy.

Mateřská škola Lhota pod Libčany se bude naplňovat do stavu 49 dětí.

 

K zápisu vezměte:            průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte

                                               zdravotní a očkovací průkaz dítěte

                                               rodný list dítěte

 

Pravidla jsou stanovena na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

Přihlášku si můžete stáhnout na našich internetových stránkách.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou přijímány děti na základě podané přihlášky, kterou zákonný zástupce podá ředitelce Základní školy a Mateřské školy, Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové nejdéle do 16. května 2019, dle těchto kritérií:

 

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání s místem trvalého pobytu ve Lhotě pod Libčany. Tzn. dítě, které dosáhne věku pěti let do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky.
  2. Dítě, s místem trvalého pobytu ve Lhotě pod Libčany, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladšího.
  3. Dítě, s místem trvalého pobytu ve Lhotě pod Libčany, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstaršího po nejmladšího.
  4. Dítě, s místem trvalého pobytu ve Lhotě pod Libčany, které do 30. 6. 2020 dovrší 3 let věku od nejstaršího po nejmladšího.
  5. Dítě, které do 31. 12. 2019 dovrší 3 let podle věku od nejstaršího po nejmladšího.

 

 

                                                                                        Písnička.jpg