Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


 

Novější 1

Vánoční fotografování

Datum konání: 3. 10. 2019

vánoční 2019.jpg


Publikováno 1. 10. 2019 14:58

Cirkus JUNG

Datum konání: 1. 10. 2019

Pro nepřízeň počasí proběhne představení v úterý od 17 hodin.

V pondělí 30. září v 17 hodin zveme všechny lhotecké děti, jejich kamarády, rodiče i prarodiče na představení cirkusu JUNG.

Na artistickou show zve základní škola ve spolupráci s obecním úřadem. Vstupné je dobrovolné. 

Přijďte se pobavit!

cirkusa.jpg


Publikováno 25. 9. 2019 11:15

Objevitelské soboty

Datum konání: 28. 9. 2019

Nabídka CTM Academy pro naše šikovné děti.

objevitelské soboty.jpg

 


Publikováno 18. 9. 2019 13:16

Třídní schůzky

Datum konání: 12. 9. 2019

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na rodičovskou schůzku, která se koná ve čtvrtek 12. září 2019 od 16:30.


Publikováno 5. 9. 2019 23:39

První školní den

Datum konání: 2. 9. 2019

Letní prázdniny se chýlí ke konci,

těšíme se na všechny naše žáky opět v pondělí 2. září.

Školu zahájíme společně v 7,40. První den končí vyučování v 8,25.

Děti v pondělí dostanou rozvrh hodin, zápisové lístky do školní družiny,

přihlášky ke stravování ve školní jídelně, informace o nákupu

školních pomůcek, pracovních sešitů a pokyny pro další dny.

 

 

 

 

 

 


Publikováno 29. 8. 2019 23:35

Přejeme všem krásné prázdniny!

Datum konání: 30. 6. 2019


Publikováno 18. 7. 2019 14:49

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku 2019/2020

Datum konání: 11. 4. 2019

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku 2019/2020

Přijati byli žáci:

1/19

2/19

3/19


Publikováno 11. 4. 2019 18:44

Zápis do 1. ročníku 2019/2020

Datum konání: 11. 4. 2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme Vás na zápis do 1. ročníku 2019/2020, který se koná ve čtvrtek 11.4.2019 od 16 do 18 hodin.

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná pro děti narozené od 31.8.2013.

Lze zapsat i děti, které se narodili v období od 1.9.2013 do 31.12.2013. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1.1.2014 do 30.6.2014.V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis se týká i dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky.

O odklad o jeden školní rok musí požádat zákonný zástupce dítěte v období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitel(ka) školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

K zápisu se opětovně dostaví zákonný zástupce se svým dítětem, kterému byl při minulém zápisu povolen odklad povinné školní docházky.

U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče přinesou vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky s výše uvedenými dvěma přílohami.

Při zápisu obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých dětí. Seznam bude vytvořen na základě vyhodnocení souboru kriterií stanovených ředitelkou  školy pro přijímání žáků ZŠ Lhota pod Libčany a zveřejněn na nástěnce u vchodových dveřích do hlavní budovy školy i na webvých stránkách školy www.zslhotapodlibcany.cz ve čtvrtek 18.dubna 2019.

Pozor! Děti, které mají z roku 2018 odklad školní docházky na naší škole, budou do naší školy přijaty také na základě uvedených kriterií.


Publikováno 8. 4. 2019 19:56

Rodičovská schůzka

Datum konání: 4. 4. 2019

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na rodičovskou schůzku, která se koná ve čtvrtek 4.4. 2019 od 16:30.


Publikováno 3. 4. 2019 21:27

Den otevřených dveří

Datum konání: 21. 2. 2019

Základní škola ve Lhotě pod Libčany pořádá Den otevřených dveří ve čtvrtek 21.2. 2019 od 7,30 do 16,00 hodin. Od 16,00 hodin proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků.


Publikováno 19. 2. 2019 7:37

Novější 1