Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


 

PROVOZ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

Datum konání: 12. 4. 2021

Škola je povinna na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) zajistit u žáků a pracovníků školy realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to samoodběrem 


Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly onemocnění COVID-19, od nařízení izolace neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

Příchod žáků do školy od 7:00 do 7:20, abychom vše stihli do začátku vyučování. 

 • U vstupu do školy si všichni desinfikují ruce.  
 • Žáci odcházejí do šatny, kde si odloží věci a přezují se.  
 • Testování bude probíhat takto: 

Testování žáků může být přítomen zákonný zástupce nebo jiná jím pověřená osoba, všichni tito žáci se budou testovat v tělocvičně. 

Žáci 1. a 2. ročníku odcházejí všichni ze šatny do tělocvičny, zde proběhne testování pod dohledem pracovníka školy. Po negativním výsledku testu odcházejí do třídy. 

Žáci 3. – 5. ročníku be z doprovodu odcházejí ze šatny přímo do své třídy, kde proběhne testování pod dohledem pracovníka školy 

V případě pozitivního výsledku v pondělí se žák nemůže účastnit výuky, odchází domů se zákonným zástupcem. Žák může odejít domů sám pouze v případě předchozího písemného souhlasu zákonného zástupce.  

V případě pozitivního výsledku ve čtvrtek odcházejí domů všichni žáci z jeho třídy a nastává distanční výuka. Doma zůstává tato skupina až do oznámení PCR testu. V případě negativního výsledku nastupují do prezenční výuky, v případě pozitivního výsledku zůstávají v karanténě a řídí se pokyny hygienické stanice. 

Pokud žák v pondělí nebo čtvrtek chybí, podrobí se testu v den nástupu do školy. 

Po dobu omezení – dodržování homogenních skupin: 

 • upraven rozvrh hodin a čas vydávání obědů 
 • školní družina je poskytována pouze odpoledne pro žáky 1. a 2. ročníku do 16:30. 

Další podrobné informace o provozu škol a testování žáků najdete přehledně na webu: https://testovani.edu.cz/

testování

video - jak testovat

informační web pro rodiče


Publikováno 8. 4. 2021 22:32

Sběr papíru

Datum konání: 29. 4. 2021 - 3. 5. 2021

ŠKOLNÍ SBĚR PAPÍRU

29. dubna – 3. května 2021

 

V tyto dny bude přistaven kontejner na parkovišti u školy.

 

Do školního sběru PATŘÍ: papír kancelářský, časopisy, noviny, letáky, knihy bez desek

-               svázáno provázkem.

Do školního sběru NE: KARTON, obalový papír - krabičky od potravin a spotřebního zboží, dutinky od toaletního papíru, ubrousky, atd.                                                                                                                    PŘEDEM DĚKUJEME 


Publikováno 1. 4. 2021 14:16

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Datum konání: 1. 4. 2021 - 20. 4. 2021

Zápis do 1. ročníku Základní školy Lhota pod Libčany pro školní rok 2021/2022

se uskuteční od 1. dubna do 20. dubna 2020 bez motivační části a účasti dětí 

Motivační část zápisu i klub pro předškoláky uspořádáme za účastí našich budoucích žáků podle možností později.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit do školy následujícími způsoby:

− do datové schránky školy: 4p5mewq,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: zs.ondrackova@lhotapl.cz,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu): Lhota pod Libčany 99
503 27 Lhota pod Libčany,

− osobním podáním ve škole po telefonické domluvě: 778 050 101.

Elektronická přihláška k vyplnění od 1. 4. zde:

elektronická přihláška do 1. ročníku ZŠ

Přihlášku vyplníte on-line, vytisknete, podepíšete a doručíte do školy, nebo si ve škole domluvíte schůzku (tel. 778 050 101) a vše vyřídíte osobně.

Další informace a kritéria přijetí ke stažení:

Vyhlášení zápisu.pdf

 


Publikováno 17. 3. 2021 15:46

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Datum konání: 1. 3. 2021

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 • dětí v mateřské škole
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu a https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Obědy ve školní jídelně si mohou přihlásit a odebírat do jídlonosičů pouze žáci základní školy a děti z mateřské školy, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Během jarních prázdnin od 8. do 12. 3. nárok na stravování není.

Velmi děkujeme za pochopení a spolupráci při distanční výuce.

Přejeme všem pevné zdraví a pohodu!

 


Publikováno 28. 2. 2021 19:56

Klub Předškolák

Datum konání: 18. 2. 2021

Dnes jsme se poprvé setkali v klubu Předškolák s dětmi naší mateřské školy, které letos v dubnu čeká zápis do první třídy. Paní učitelky připravily celkem šest setkání, na kterých se děti seznámí s prostředím školy. Během rozmanitých aktivit si vyzkoušejí činnosti, které je ve škole čekají. První setkání bylo na téma masopust a karneval. Kromě veselé písničky s taneční hrou měly děti připraveno mnoho úkolů - dnes hlavně skládačky, přiřazování, siluety. Vše zvládaly perfektně a pracovaly s chutí. Na uvolnění ruky si zatančily i po papíru a pak se pustily do výroby karnevalové škrabošky. Posuďte sami, jak se jim to povedlo:

 Předškolák 1


Publikováno 25. 2. 2021 23:00

Vysvědčení za 1. pololetí

Datum konání: 28. 1. 2021

Dnes dostávali žáci výpis vysvědčení za 1. pololetí. Slavnostně si ho užili pouze prvňáčci a druháčci, kteří se mohou učit ve škole. Všichni dostali od paní učitelky pochvalu za výbornou práci. Všichni se snaží a ve škole nezahálejí. Navíc jsou bezvadná parta kamarádů, kteří si navzájem pomáhají a podporují se. 

Žáci od třetí do páté třídy si dnes mohli vysvědčení vyzvednout individuálně. Paní učitelky jim také předaly pracovní sešity na 2. pololetí, protože po jednodenních prázdninách se do lavic ještě nevrátí. 

Celý kolektiv učitelek velmi děkuje rodičům a prarodičům za to, jak se dětem obětavě věnují doma, zejména při distanční výuce. Bez Vaší pomoci by to bylo pro děti i po nás ještě mnohem těžší. Díky Vám mají žáci solidní výsledky a společně se daří zvládat učivo prostřednictvím výuky on-line. 

Přejeme všem do druhého školního pololetí hodně zdraví a veselou mysl!vysvědčení 

 


Publikováno 28. 1. 2021 19:18

Otevření prvního patra po rekonstrukci

Datum konání: 18. 1. 2021

Vracíme se do naší třídy!

Po rozsáhlé rekonstrukci všech prostor školy se nám konečně otvírá 1. patro. Škoda, že si nových krásných učeben mohou užívat pouze žáci první a druhé třídy. Postupně se zabydlujeme a zdobíme si třídu.  Na jídlo už nemusíme do školky, otevřela se i jídelna. Tak nám  učení jde na samé jedničky a ať nám chutná!

 Fotogalerie ZŠ


Publikováno 28. 1. 2021 19:00

Informační schůzky pro rodiče

Datum konání: 19. 1. 2021 - 22. 1. 2021

Vážení rodiče,

není možné v této době uskutečnit klasické třídní schůzky před pololetím. Nabízíme individuální konzultace, kde se můžete informovat o průběhu výuky a hodnocení, případně nám sdělit i svoje postřehy a náměty týkající se výuky, ať prezenční, tak distanční.

Konzultace budou probíhat v tomto týdnu od úterý do pátku v odpoledních hodinách. Den a čas schůzky je třeba si předem domluvit s třídní učitelkou do úterní 14. hodiny telefonicky nebo e-mailem. Pokud se nemůžete nebo nechcete osobně dostavit, je možné domluvit se i na on-line schůzce přes aplikaci Teams.     

Budeme Vám k dispozici v těchto hodinách:

 1. 1. úterý    14:00 – 15:00
 2. 1. středa  16:00 – 17:00
 3. 1. čtvrtek  16:00 – 17:00
 4. 1. pátek   14:00 – 15:00

Těšíme se na viděnou!


Publikováno 17. 1. 2021 23:02

Výuka od 4. 1. 2021

Datum konání: 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

jak již z médií víte, v pondělí 4. 1. se do školy mohou dostavit pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatním začíná opět distanční výuka. 

Všechny informace ohledně nastavení rozvrhů pošleme v brzké době e-mailem.

Pokud budou žáci 3. - 5. ročníku odebírat obědy, je to možné do jídlonosičů. Nezapomeňte v tom případě obědy PŘIHLÁSIT!

Provoz školy od 4. 1. 2021.docx

Informace k 4.1. 2021 - první a druhý ročník.docx


Publikováno 30. 12. 2020 14:32

Vánoční prázdniny

Datum konání: 18. 12. 2020

Vážení rodiče,

jak již z médií víte, usnesením vlády č. 1335 o přijetí krizového opatření ze dne 14. prosince 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách od 21. prosince do 23. prosince. Ministerstvo školství stanovilo tyto dny jako dny jako volné dny, to znamená, že není povinné distanční vzdělávání. Žákům se v těchto dnech stravování neposkytuje, obědy jsou odhlášeny. Vánoční prázdniny budou tedy od pondělí 21. 12. do neděle 3. 1. 2021

Pro nás to znamená dvě změny:

 1. Vánoční besídky ve třídách se budou konat v pátek 18. prosince. Konec vyučování 1. a 2. ročník v 11 hodin, 3. a 4. ročník v 11:25, 5. ročník v 11:50. Školní družina v provozu do 16:30.
 2. V pondělí ani v úterý nemůže být v provozu školní družina, jak jsme měli v plánu.

Je nám líto, že některým to způsobí komplikace, ale nařízení vlády musíme respektovat. My tyto dny využijeme k přípravě učeben horního patra, abychom po kolaudaci stavby mohli s našimi dětmi do "nového".

Kolektiv ZŠ Lhota pod Libčany


Publikováno 16. 12. 2020 17:44