Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


 

Akce do konce školního roku

Datum konání: 21. 6. 2021

Přehled akcí školy do konce školního roku (změna dle vnějších vlivů a okolností vyhrazena):

Odevzdávání učebnic do čtvrtka 24. 6.! Prosíme o kontrolu, vyčištění a případnou opravu izolepou. Děkujeme.

pondělí 21. 6. Výlet do Týniště nad Orlicí s programem, pokyny v notýsku.

úterý 22. 6. Výuka dle rozvrhu.

středa 23. 6. 2 hodiny výuky, pak sběr jahod v agrodružstvu, konec vyučování dle rozvrhu.

čtvrtek 24. 6. Odevzdání a kontrola učebnic. Rozlučka s páťáky – dopoledne piknik u školy, konec vyučování dle rozvrhu. Odpoledne od 16 hodin představení pro rodiče, také u školy + vystoupení žáků 1. a  2. třídy, 5. třída vystoupení od 16,30, občerstvení.

pátek 25. 6. Šipkovaná, hry v přírodě – dle počasí. Konec vyučování dle rozvrhu. Pátý ročník návštěva: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V LIBČANSKÉ ŠKOLE od 8,30. S sebou 10 Kč na čip do školní jídelny – kdo bude chodit na obědy, vyplní tam zároveň přihlášku ke stravování.

pondělí 28. 6.  Prázdninové učení venku nebo ve škole – podle počasí, exkurze do výrobny Rakytníku, konec vyučování dle rozvrhu.

úterý 29. 6. Turistický výlet do okolí, opékání vuřtů.    Pokyny budou upřesněny před akcí.

středa 30. 6.  Předání vysvědčení, ukončení školního roku. Konec vyučování v 8:25. Školní družina hned po ukončení vyučování v provozu bez omezení, obědy se budou vydávat od 11 hodin do 11:30. Pokud žáci půjdou po 1. hodině domů, mohou na oběd do školy přijít, jinak oběd včas odhlaste.

 

 


Publikováno 19. 6. 2021 14:20

Den dětí

Datum konání: 1. 6. 2021

den dětí - pozvánka 2021.jpeg


Publikováno 31. 5. 2021 20:43

Informace k provozu školy od 17. května

Datum konání: 17. 5. 2021

Informace k provozu školy od 17. května 2021

Ruší se povinnost homogenizovat třídy.

Obnovuje se provoz školní družiny ráno od 6:45 do 7:30 pro všechny žáky, kromě pondělků, kdy budou probíhat testy a organizovány budou tak, jako dosud: Příchod do školy od 7 hodin a odchod rovnou do tříd, kde se testuje.

Vracíme se k původnímu rozvrhu hodin, který byl na začátku školního roku s jedinou úpravou: v úterý a ve středu končí vyučování pro 2. a 3. ročník ve 12 hodin, místo ve 12,15.

Odpolední družina funguje pro všechny žáky bez omezení do 16:30 – dle přihlašovacích lístků.

Pokud chcete docházku do školní družiny upravit, musíte tuto změnu dodat písemně již v pondělí!

 


Publikováno 13. 5. 2021 22:06

Výsledky zápisu do 1. ročníku 2021/22

Datum konání: 30. 4. 2021

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2021-22.pdf

 


Publikováno 5. 5. 2021 15:57

DEN ZEMĚ

Datum konání: 22. 4. 2021

Den Země si připomněli žáci první a druhé třídy na zahradě naší mateřské školy při plnění úkolů. Byly zaměřené na to, aby si děti uvědomili důležitost ochrany životního prostředí a také rozšířily jejich znalosti o přírodě. 

 fotky


Publikováno 25. 4. 2021 13:46

PROVOZ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

Datum konání: 12. 4. 2021

Škola je povinna na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) zajistit u žáků a pracovníků školy realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to samoodběrem 


Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly onemocnění COVID-19, od nařízení izolace neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. 

Příchod žáků do školy od 7:00 do 7:20, abychom vše stihli do začátku vyučování. 

  • U vstupu do školy si všichni desinfikují ruce.  
  • Žáci odcházejí do šatny, kde si odloží věci a přezují se.  
  • Testování bude probíhat takto: 

Testování žáků může být přítomen zákonný zástupce nebo jiná jím pověřená osoba, všichni tito žáci se budou testovat v tělocvičně. 

Žáci 1. a 2. ročníku odcházejí všichni ze šatny do tělocvičny, zde proběhne testování pod dohledem pracovníka školy. Po negativním výsledku testu odcházejí do třídy. 

Žáci 3. – 5. ročníku be z doprovodu odcházejí ze šatny přímo do své třídy, kde proběhne testování pod dohledem pracovníka školy 

V případě pozitivního výsledku v pondělí se žák nemůže účastnit výuky, odchází domů se zákonným zástupcem. Žák může odejít domů sám pouze v případě předchozího písemného souhlasu zákonného zástupce.  

V případě pozitivního výsledku ve čtvrtek odcházejí domů všichni žáci z jeho třídy a nastává distanční výuka. Doma zůstává tato skupina až do oznámení PCR testu. V případě negativního výsledku nastupují do prezenční výuky, v případě pozitivního výsledku zůstávají v karanténě a řídí se pokyny hygienické stanice. 

Pokud žák v pondělí nebo čtvrtek chybí, podrobí se testu v den nástupu do školy. 

Po dobu omezení – dodržování homogenních skupin: 

  • upraven rozvrh hodin a čas vydávání obědů 
  • školní družina je poskytována pouze odpoledne pro žáky 1. a 2. ročníku do 16:30. 

Další podrobné informace o provozu škol a testování žáků najdete přehledně na webu: https://testovani.edu.cz/

testování

video - jak testovat

informační web pro rodiče


Publikováno 8. 4. 2021 22:32

Sběr papíru

Datum konání: 29. 4. 2021 - 3. 5. 2021

ŠKOLNÍ SBĚR PAPÍRU

29. dubna – 3. května 2021

 

V tyto dny bude přistaven kontejner na parkovišti u školy.

 

Do školního sběru PATŘÍ: papír kancelářský, časopisy, noviny, letáky, knihy bez desek

-               svázáno provázkem.

Do školního sběru NE: KARTON, obalový papír - krabičky od potravin a spotřebního zboží, dutinky od toaletního papíru, ubrousky, atd.                                                                                                                    PŘEDEM DĚKUJEME 


Publikováno 1. 4. 2021 14:16

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Datum konání: 1. 4. 2021 - 20. 4. 2021

Zápis do 1. ročníku Základní školy Lhota pod Libčany pro školní rok 2021/2022

se uskuteční od 1. dubna do 20. dubna 2020 bez motivační části a účasti dětí 

Motivační část zápisu i klub pro předškoláky uspořádáme za účastí našich budoucích žáků podle možností později.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit do školy následujícími způsoby:

− do datové schránky školy: 4p5mewq,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce: zs.ondrackova@lhotapl.cz,

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu): Lhota pod Libčany 99
503 27 Lhota pod Libčany,

− osobním podáním ve škole po telefonické domluvě: 778 050 101.

Elektronická přihláška k vyplnění od 1. 4. zde:

elektronická přihláška do 1. ročníku ZŠ

Přihlášku vyplníte on-line, vytisknete, podepíšete a doručíte do školy, nebo si ve škole domluvíte schůzku (tel. 778 050 101) a vše vyřídíte osobně.

Další informace a kritéria přijetí ke stažení:

Vyhlášení zápisu.pdf

 


Publikováno 17. 3. 2021 15:46

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Datum konání: 1. 3. 2021

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy

Základní školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu a https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Obědy ve školní jídelně si mohou přihlásit a odebírat do jídlonosičů pouze žáci základní školy a děti z mateřské školy, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Během jarních prázdnin od 8. do 12. 3. nárok na stravování není.

Velmi děkujeme za pochopení a spolupráci při distanční výuce.

Přejeme všem pevné zdraví a pohodu!

 


Publikováno 28. 2. 2021 19:56

Klub Předškolák

Datum konání: 18. 2. 2021

Dnes jsme se poprvé setkali v klubu Předškolák s dětmi naší mateřské školy, které letos v dubnu čeká zápis do první třídy. Paní učitelky připravily celkem šest setkání, na kterých se děti seznámí s prostředím školy. Během rozmanitých aktivit si vyzkoušejí činnosti, které je ve škole čekají. První setkání bylo na téma masopust a karneval. Kromě veselé písničky s taneční hrou měly děti připraveno mnoho úkolů - dnes hlavně skládačky, přiřazování, siluety. Vše zvládaly perfektně a pracovaly s chutí. Na uvolnění ruky si zatančily i po papíru a pak se pustily do výroby karnevalové škrabošky. Posuďte sami, jak se jim to povedlo:

 Předškolák 1


Publikováno 25. 2. 2021 23:00