Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Úhrada stravného

Úhrada stravného

Platba za stravné v mateřské škole a základní škole bude placena převodem pravidelné částky z účtu zákonného zástupce dítěte na účet školy vždy k 15. dni v měsíci.

Vedoucí kuchyně po skončení školního roku provede celkové vyúčtování vyčerpaného stravného a přeplatky budou vráceny zpět na účet.

Každý zákonný zástupce dítěte dostane pokyny k platbě s částkou a číslem variabilního symbolu k nastavení pravidelné platby ve své bance. Dítě, které nebude mít při kontrole účtu školy zaplacené stravné, nemůže dostat oběd.

Oběd na následující den se musí odhlásit nebo přihlásit DEN PŘEDEM do 11,00 hodin.
Odhlášky se zadávají od - do, po uplynutí této doby jsou obědy automaticky přihlášeny podle zadané závazné objednávky na přihlášce (v souladu se školským zákonem).

NEMOC - je nutné odhlásit, dítě v době nemoci nemá nárok na oběd dle vyhlášky 107/2005 Sb a školského zákona 561/2004 Sb.V době nepřítomnosti dítěte ve škole lze odebrat stravu za sníženou cenu pouze první den, ostatní dny musí být odhlášeny - pokud nebudou odhlášeny hradí žák za odebranou stravu cenu oběda. Tato částka se bude automaticky odečítat z konta, které má žák na stravovacím účtu. 

Cena jednoho oběda činí:

Mateřská škola

přesnídávka

oběd

svačina

3 – 6 let

nad 6 let

3 – 6 let

nad 6 let

3 – 6 let

nad 6 let

7,00 Kč

8,00 Kč

18,00 Kč

22,00 Kč

7,00 Kč

8,00 Kč

 

Základní škola

oběd

7 – 10 let

nad 10 let

22,-- Kč

26,-- Kč

Nemoc (nepřítomnost) žáka:

První den nemoci (nepřítomnosti) má dítě nárok si oběd odebrat za sníženou cenu (dle tabulky). Pokud nebude mít druhý den v době nemoci (nepřítomnosti) jídlo odhlášené, cena oběda činí:

strávníci 3 – 6 let

58,-- Kč

strávníci nad 6 let

58,-- Kč

strávníci do 10 let

58,-- Kč

strávníci nad 10 let

56,-- Kč

Náklady na jeden neodhlášený oběd celkem:

 

děti

dospělí

režijní náklady

8,72 Kč

8,72 Kč

mzdové náklady

23,25 Kč

23,25 Kč

potraviny

25,39 Kč

23,64 Kč

zisk

0,64 Kč

0,39 Kč

celkem

58,-- Kč

56,-- Kč