Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Úhrada stravného

ÚHrada stravného

Stravné se platí bezhotovostně trvalým příkazem na účet školy č.ú. 181927840/0300, a to vždy od 15. do 25. dne v měsíci na následující měsíc. Strávníkovi je přiděleno evidenční číslo, které se při platbě uvádí jako variabilní symbol.

Trvalý příkaz k platbě se zadává pouze na období od září do června, přes prázdniny se platby neposílají.

Pokud nebude platba za stravování připsána v daném termínu ani do konce měsíce nebo nebude předložen doklad o úhradě, nebude strávník ke stravování přihlášen.

Vyúčtování záloh stravného se provádí na konci školního roku. Přeplatek se převádí zpět na účet zákonného zástupce, a to během letních prázdnin.

Prázdniny, státní svátky a dny školního volna mají žáci, děti odhlášeny obědy předem.

 

Kalkulace jídel v ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany platná od 1. 9. 2019

Finanční limity na nákup potravin jsou stanoveny pro věkové skupiny strávníků.

Do věkových skupin jsou zařazovány na dobu školního roku, ve které dosahují příslušného věku.

Mateřská škola

 

Dítě do 6 let

přesnídávka

7,-Kč

oběd

18,-Kč

svačina

7,-Kč

 

Dítě ve věku 7- 10 let

přesnídávka

8,-Kč

oběd

22,-Kč

svačina

8,-Kč

Základní škola

Žák ve věku 7- 10 let

oběd

22,-Kč

Žák ve věku 11 – 14 let

oběd

26,- Kč

Zaměstnanci

Oběd

30,-Kč

12,-Kč + 18,-Kč (FKSP)

 

Skutečné náklady na výrobu jednoho oběda

provozní náklady                   11,57 Kč

mzdové náklady                     31,05 Kč

náklady na potraviny             26,70 Kč

Celkem:                                  69,31 Kč