Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Družina

Družina


Vychovatelka školní družiny: Tereza Dvořáková

Školní družina má jedno oddělení, ve kterých jsou společně žáci všech postupných ročníků. To má velice dobrý vliv na rozvoj dětské osobnosti. Pro svou činnost školní družina využívá vlastní prostory v přízemí budovy školy, tvoří ji dvě místnosti – herna a učebna. Dále může využívat třídu s počítači,  tělocvičnu a venkovní prostory – herní prvky před školou, hřiště a přírodu.

Děti se vzdělávají v různých činnostech zaměřených na výtvarnou, pracovní, literární a tělesnou výchovu, hlavní důraz je kladen na relaxaci a volný výběr činností dětmi. V nabídce školní družiny jsou vzdělávací kroužky. Jsou k dispozici stolní hry a stavebnice rozvíjející myšlení a motorickou činnost, hračky, pomůcky k výtvarné činnosti, sportovní vybavení včetně zařízené tělocvičny apod. V rozumné míře se využívá interaktivní tabule, dále různé knihy, časopisy, encyklopedie. Při pobytu venku navštěvuje školní družina dětské a fotbalové hřiště, tenisové kurty a přilehlé okolí.

Činnosti ŠD: tvoření výkresů a výrobků z různého materiálu, sportovní a odpočinkové hry, soutěže, výlety, exkurze a enviromentální programy.

Podpora děti v sebeobslužné činnosti a výchovné působení hlavně v oblasti mezilidských vztahů a pravidlech slušného chování.

Rodiče, kteří přihlásí svého potomka do školní družiny, budou mít radost, že si jejich dítě našlo nové kamarády a mít jistotu, že je o něj dobře postaráno.

Provoz školní družiny

pondělí - pátek vždy ráno 6:30 - 7:30 a odpoledne 11:20 - 16:30                      

Provozní doba školní družiny se domlouvá v červnu na informační schůzce rodičů. Každoročně je provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů

 Ke stažení:  zápisový lístek do školní družiny