Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Družina

Družina


Vychovatelky školní družiny:

1. oddělení Tereza Dvořáková

2. oddělení Zdena Míšková

ranní družina Tereza Dvořáková, Radka Vyleťalová

Školní družina má dvě oddělení, ve kterých jsou rozdělené děti na 1. a 2. třídu a na žáky starší 3. třídy. Pro svou činnost školní družina využívá vlastní prostory v přízemí budovy školy, které tvoří dvě místnosti - herna a učebna (1. oddělení) a prostory učebny prvního a druhého ročníku v prvním patře (2. oddělení). Dále mohou obě oddělení využívat počítačovou učebnu, tělocvičnu a venkovní prostory – herní prvky před školou, obecní dětská hřiště, tenisové kurty a přírodu.

Děti se vzdělávají v různých činnostech zaměřených na výtvarnou, pracovní, literární a tělesnou výchovu. Hlavní důraz je kladen na relaxaci a volný výběr činností dětmi. V nabídce školní družiny jsou také vzdělávací kroužky. Jsou k dispozici stolní hry a stavebnice rozvíjející myšlení a motorickou činnost, hračky, pomůcky k výtvarné činnosti, sportovní vybavení včetně zařízené tělocvičny apod. V rozumné míře se využívá interaktivní tabule, dále různé knihy, časopisy, encyklopedie. 

IMG_1834.jpg

 

Činnosti ŠD: tvoření výkresů a výrobků z různého materiálu, sportovní a odpočinkové hry, soutěže, výlety, exkurze a enviromentální programy.

Podpora děti v sebeobslužné činnosti a výchovné působení hlavně v oblasti mezilidských vztahů a pravidlech slušného chování.

Rodiče, kteří přihlásí svého potomka do školní družiny, budou mít radost, že si jejich dítě našlo nové kamarády a mít jistotu, že je o něj dobře postaráno.

Provoz školní družiny pondělí - pátek

ráno 6:30 - 7:30 

odpoledne 1. oddělení 11:20 - 16:30, 2. oddělení po skončení dopoledního vyučování do 15:00                     

Provozní doba školní družiny se domlouvá v červnu na informační schůzce rodičů. Každoročně je provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů

 Ke stažení:  zápisový lístek do školní družiny

 IMG_1835.jpg