Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Družina

Družina


Vychovatelka školní družiny: Magda Jechová

 

Řád školní družiny

Školní družina má jedno oddělení, ve kterých jsou společně žáci všech postupných ročníků. To má velice dobrý vliv na rozvoj dětské osobnosti. Pro svou činnost školní družina využívá vlastní prostory v přízemí budovy školy, tvoří ji tři místnosti – herna, knihovna a učebna. Dále využívá třídu s počítači, keramickou dílnu, tělocvičnu a venkovní prostory – hřiště a přírodu.

Děti se vzdělávají v různých činnostech zaměřených na výtvarnou, pracovní, literární a tělesnou výchovu, hlavní důraz je kladen na relaxaci a volný výběr činností dětmi. Součástí školní družiny jsou vzdělávací kroužky – vaření, hra na flétnu, výtvarná dílna, počítače a kroužek AJ atd. Jsou k dispozici stolní hry a stavebnice rozvíjející myšlení a motorickou činnost, hračky, pomůcky k výtvarné činnosti, sportovní vybavení včetně zařízené tělocvičny apod. V rozumné míře využíváme počítače a televizi s DVD, různé knihy, časopisy, encyklopedie. Při pobytu venku navštěvujeme dětské a fotbalové hřiště, tenisové kurty a přilehlé okolí.

Během týdne vyrábíme hodně výrobků, hrajeme hry, zúčastňujeme se různých soutěží a jezdíme na výlety. Nejraději dovádíme a hrajeme si venku na hřišti. Celý rok pracujeme s různými druhy výtvarného materiálu, využíváme více technik, ale hlavně svou fantazii. Vyrobenými výrobky si zdobíme okna naší školy, chodby, nástěnky, zkrátka všechny prostory školy. S výrobky se také prezentujeme při zvláštních příležitostech, např. vánoční a velikonoční jarmark, vítáme prvňáčky a na konci kalendářního roku děkujeme všem, kdo nám pomáhá v našich činnostech.

Paní vychovatelka se snaží podporovat děti v sebeobslužné činnosti a výchovně působit hlavně v oblasti mezilidských vztahů a v pravidlech slušného chování.

Rodiče, kteří přihlásí svého potomka do školní družiny, budou mít radost, že si jejich dítě našlo nové kamarády a mít jistotu, že je o něj dobře postaráno.

Provoz školní družiny

pondělí - pátek vždy ráno 6:30 - 7:20 a odpoledne 11:30 - 16:30                      

Provozní doba školní družiny se domlouvá v červnu na informační schůzce rodičů. Každoročně je provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů.

Ranní dohled: Jitka Kantoríková

 Ke stažení:  zápisový lístek do školní družiny