Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > > Aktuality MŠ > ZAHÁJENÍ OMEZENÉHO PROVOZU MŠ

ZAHÁJENÍ OMEZENÉHO PROVOZU MŠDatum konání:
11.5.2020

INFORMACE K ZAHÁJENÍ OMEZENÉHO PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

od 11. 5. 2020 se v omezeném provozu otevře naše MŠ pro děti rodičů, kteří nezbytně potřebují zajistit umístění dítěte do zařízení z důvodu nutného nástupu do práce.

Z důvodu personálního zabezpečení naší MŠ bude otevřena pouze jedna třída pro 25 dětí.

O otevření druhé třídy vás budeme včas informovat podle aktuální situace a našich personálních možností.

Dětem, které v pondělí nastoupí do školky, musí rodiče přihlásit docházku do středy  6. 5. 2020.

Po dobu omezeného provozu MŠ nebudou vydávány obědy do jídlonosičů, prosíme Vás tedy o včasné odhlašování.

Prosíme rodiče, aby co nejdříve dítě telefonicky nahlásili paní učitelce Noskové na tel. čísle 778 050 103.

  

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTÍ DOPORUČENÍ PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL

Upozornění pro zákonné zástupce dětí:

Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7:00 do 16:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí. Je určen především rodinám, které nemají jinou možnost, jak zajistit dohled nad svými dětmi.

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.

Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, rýma, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebudou do mateřské školy přijaty!

 

 Povinné vybavení dítěte:

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou smět vstupovat do budovy) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci mateřské školy, bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů, popřípadě prostřednictvím telefonu a emailu.

Děti budou pro pobyt v mateřské škole DENNĚ potřebovat batůžek a v něm:

 • čistou roušku – 2x (bude použita pouze v případě vyskytnutí příznaků COVID-19) v igelitovém sáčku s označením „ČISTÉ“
 • prázdný igelitový sáček na roušku s označením „POUŽITÉ
 • podepsanou láhev s pitím na pobyt venku
 • jednorázové kapesníky
 • tento batůžek budou každý den z hygienických důvodů odnášet domů

Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:

 • Proběhne u hlavního vchodu do MŠ.
 • Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.
 • V areálu školy je nutné dodržovat povinnou ochranu horních cest dýchacích všemi přítomnými osobami.
 • Při předávání dítěte do MŠ bude pověřený zaměstnanec školy kontrolovat zdravotní stav dítěte takto: Provede měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby.

Čestné prohlášení

 • Podpisem (nejlépe vlastní tužkou) zákonný zástupce dítěte, v první den nástupu dítěte do MŠ podepisuje čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení o osobách s rizikovými faktory.
 • Každý další den bude zákonný zástupce podepisovat souhlas s trváním platnosti tohoto čestného prohlášení. Pokud bude dítě doprovázet jiná osoba, než zákonný zástupce, musí s sebou přinést toto prohlášení již vyplněné a podepsané zákonným zástupcem.

Čestné prohlášení si dle možností stáhněte z webových stránek (viz níže) a vyplňte již předem s datem nástupu dítěte do MŠ. Čestná prohlášení budou připravena i u hlavního vchodu do budovy.

Čestné prohlášení.pdf

Ochrana zdraví v MŠ.pdf