Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Projekty > ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA 1. STUPNI ZŠ A MŠ LHOTA POD LIBČANY 2017- 2018

ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA 1. STUPNI ZŠ A MŠ LHOTA POD LIBČANY 2017- 2018Na školní rok 2017-2018 byla schválená dotace pod názvem "Zájmové kroužky na 1. stupni ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany", realizovaná za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

 

Celkem schváleno: 17 000,-- Kč

Projektem chceme podpořit zájmovou práci dětí na ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany s ročníky
pouze 1. stupně.

 

Cílem projektu je podpora zájmových činností dětí ve věku 6-12 let při ZŠ a MŠ Lhota pod
Libčany v rámci volnočasových aktivit. Dětem chceme nabídnout vhodnou alternativu, jak
efektivně trávit volný čas.

 

Výstupem projektu bude zdokonalení mluveného projevu dětí v anglickém jazyce, procvičení slovní zásoby, ztráta, ostych z mluvené angličtiny a prohloubení znalostí; rozvoj motoriky, manuální zručnosti a znalosti práce s materiálem; motivace k týmové spolupráci (během soutěží i při běžné činnosti v jednotlivých kroužcích); ukázka práce dětí během jednotlivých soutěží včetně ocenění nejlepších.

 

Projektový tým

 

NÁZEV KROUŽKU

JMÉNO A PŘÍJMENÍ LEKTORA

Keramika

Eva Voženílková

Pracovně výtvarný

Ing. Jana Pomezná, Proboštová

Modelářský

Mgr. Václav Kohout

AJ pro 1. ročník

Mgr. Jitka Machová

Grafický kroužek

Radim Cvrček


Modelářský kroužek

 

Obsah výuky:

Rozvoj motoriky, manuální zručnosti a znalosti práce s materiálem; motivace k týmové spolupráci.

Pracovně výtvarný kroužek

 

Obsah výuky:

Rozvoj motoriky, manuální zručnosti a znalosti práce s materiálem; motivace k týmové spolupráci. 

 

Kroužek anglického jazyka pro 1. ročník

 

Obsah výuky:

Položit základy pro znalost cizího jazyka, ve výuce se zaměřit na zvládnutí jednoduché konverzace do hodin, zařazovat aktuální poznatky o dané zemi, hry, skládanky apod. Zdokonalit mluvený projev žáků v anglickém jazyce, procvičit slovní zásobu, postupně ztrácet ostych z mluvené angličtiny.

Jednoduchá konverzace -  žáci hovoří jenom v AJ, ptají se, odpovídají na otázky, tvoří jednoduché rozhovory, rozšiřují si slovní zásobu, schopnost mluvit a reagovat v různých situacích, snaha domluvit se v běžných životních situacích. 

 

Keramický kroužek

 

Obsah výuky:

Rozvoj motoriky, manuální zručnosti a znalosti práce s materiálem; motivace k týmové spolupráci. 

Žáci se seznamují s keramickou hlínou, získávají nové znalosti a dovednosti. Během roku zvládnou základní techniky zpracování keramické hlíny: vymačkávání z hroudy, modelování z válečků i náročnější tvorbu – modelování z hliněných plátů. V keramické peci se práce zakončí.

 

Grafický kroužek

 

Obsah výuky:

Počítačový kroužek je určen žákům všech ročníků. Děti zde získají dovednosti
s prací na počítači – textový editor, internet a e-mail, stahování a 
ukládání dat, základní uživatelské programy, naučí se efektivně využívat 
informace z internetu. Poznají, že internet nabízí i zábavnější věci než 
jsou hry. Zvládnou třídit informace a díky tomu čelit nebezpečným nástrahám virtuálního světa.


Žáci se také naučí pracovat se základními grafickými a video editory.