Základní škola a Mateřská škola
Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové
778 050 101
Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Erasmus+ Slovensko, MŠ

Erasmus+ Slovensko, MŠMateřská škola Iljušinova v Bratislavě

 mš iljušinova.jpg 

O jarních prázdninách tohoto školního roku 2023/2024 byl realizován výjezd v rámci programu Erasmus+ JOB SHADOWING do Bratislavy.

Školka, kterou jsme navštívily spolu s paní asistentkou Darinou Tarantovou, se nachází v městské části Bratislavy – Petržalce. Patří mezi nejlidnatější části slovenské metropole; žije zde přibližně 117 000 obyvatel. Leží těsně při hranici s Rakouskem.

Budova je umístěna ve středu této městské části v blízkosti základní školy Tupolevova, kostela Svaté rodiny, kulturního domu Zrcadlový háj, vodního kanálu Chorvatské rameno a jezera Draždiak. Tato poloha je pro školku velkou výhodou, protože to mají kousek s dětmi do přírody.

K objektu mateřské školy patří rozsáhlý oplocený areál určený k pobytu venku. Plocha je členitá. Dělí se na travnatou část, část s herními prvky a pískovišti, čtyřmi terasami, které slouží i ke společným setkávání s rodiči. V jedné části zahrady mají vyvýšené záhony se zavlažováním, kompostem a ovocnými stromy. Zahrada je využívána celoročně k realizaci různorodých tělesných, rekreačních, zájmových a edukačních aktivit.  Nejvíce nás zaujalo velké dopravní hřiště s dopravními značkami.

Počet dětí celé školy je 176, sedm běžných tříd a dvě speciální třídy pro děti s PAS (s poruchou autistického spektra). Z toho důvodu je na škole 6 speciálních pedagogů a od roku 2020 se jejich tým rozrostl o školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Školku navštěvují děti od 3 do 6 let v homogenních třídách. Provoz MŠ je od 6.30 – 17.00 hodin a denní režim je shodný s režimem ve školkách v ČR.

Atmosféra v naší hostitelské škole byla velmi příjemná, všichni učitelé působili velmi klidným a pozitivním dojmem. Naší průvodkyní ve škole byla paní ředitelka Monika Melicherová, která nás seznámila s budovou školy i s jejím fungováním. A o chodu speciálních tříd nás seznámila paní zástupkyně Michaela Rumanková.

MŠ Iljušinova je zapojena hned do několika projektů. Jedním z nich je národní projekt „Pomáhající profese v edukaci dětí“. Díky tomuto projektu dostala MŠ dotaci na podpůrný inkluzivní tým skládající se ze školního psychologa a školního speciálního pedagoga.

Dalším projektem je eTwinning již od roku 2017 – program eTwinning se zaměřuje na podporu využívání moderních informačních a komunikačních technologií za účelem vytvoření partnerských evropských škol. Každý rok měl jiný cíl projektu.

Např.: Přiblížit dětem výtvarné umění. Navrhnout a vytvořit různé hry pro děti se speciálními výchovně – vzdělávacími potřebami. Projekt zaměřený na vnímání hudby pomocí knihy a poznávání knih prostřednictvím hudby s využitím Orffových nástrojů, rytmizace, zpěvu a tance. A mnoho dalších.

 V průběhu týdne jsme poznaly tyto projekty v praxi. V pondělí jsme mohly vidět půlenou třídu předškolních dětí. Kdy s jednou polovinou pracoval speciální pedagog a věnoval se jim individuálně. S druhou polovinou dětí byl školní psycholog a zavedl nás do SNÍČKOLANDU (relaxační místnost) kde vedl děti k stimulaci smyslů, relaxaci, popřípadě k zbavení úzkosti. Děti během aktivit vyjadřovaly své pocity i pocity druhých. V úterý nám paní učitelka běžné třídy předvedla s tříletými dětmi skupinovou práci na téma – Vesmír se zapojením digitální technologie. (robotické hračky, interaktivní tabule a práce s ní). Další dny jsme byly u dětí s PAS a mohly vidět muzikoterapii, canisterapii. Obě terapie byly pod vedením zkušených lektorů, kteří do MŠ Iljušinova pravidelně dochází již několikátý rok. Co bylo zajímavé, bylo porovnání těchto terapií v běžné třídě a třídě autistů. V den odjezdu nám paní ředitelka zprostředkovala návštěvu v jejich partnerské škole – MŠ Bulikova, která má v názvu školního vzdělávacího programu: Rok v lego školce. Paní ředitelka Soňa Hanzalová nám ukázala kvalitní hodinu digitální gramotnosti, kdy práce s počítačem je běžnou součástí dopolední ale i odpolední aktivity.

V hostitelské škole jsme jeden den věnovaly představení našeho projektu – UdržSe aneb Zdravé ptáče dál doskáče. Toto téma bylo pro ně zajímavé a inspirativní. Paní učitelky si mohly na sobě vyzkoušet několik jednoduchých pozic. A nebylo to pro některé vůbec jednoduché. Troufám si říct, že co se týká zdravého, a hlavně správného pohybu jsme za celý týden mnoho neviděly.

učitelky Bratislava.jpg

Na závěr bych napsala. Každá škola je něčím specifická. Každá paní učitelka je jedinečná. A o tom bylo naše setkání s kolegy z Bratislavy. Bylo to pro nás inspirující v mnoha oblastech a jsme rády, že jsme tuto příležitost dostaly.

 Mgr. Šárka Chvojková